Schermtijd voor kinderen: wanneer is het té veel?

25.04.2019

Peuters, kleuters en hun tekenfilmpjes … Ze werken soms als magneten op elkaar. Met als resultaat: kinderen die te veel stilzitten, te weinig bewegen. Om dit scenario te vermijden, formuleerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nieuwe aanbevelingen over schermtijd bij kinderen tot 5 jaar. De aanbevelingen liggen in dezelfde lijn als deze die Gezond Leven in 2017 formuleerde op basis van uitgebreid literatuuronderzoek en een consensus van Vlaamse experts ter zake.

De nieuwe WHO-aanbevelingen willen jonge kinderen aanzetten om meer te bewegen en minder naar schermen te kijken. Zo wil WHO obesitas en slaapproblemen op latere leeftijd vermijden. Exact waar Gezond Leven ook naar streeft. WHO wil kinderen jonger dan 2 jaar het liefst helemaal niet voor een scherm zien, en kinderen tussen 2 en 5 jaar maximaal één uur per dag. Wij zijn hier 100% mee akkoord, maar begrijpen dat dit niet evident is voor ouders.

Minder schermtijd, meer bewegen 

Gezond Leven juicht de aanbevelingen toe, maar begrijpt ook de moeilijkheid. Want als ouder is het niet evident om kinderen helemaal géén televisie of andere schermen te laten kijken. Het is vooral belangrijk om schermtijd zoveel mogelijk te beperken. Kinderen die nog niet kunnen stappen urenlang voor een scherm zetten, is een slecht idee. Want zij hebben net nood aan meer beweging.

Toch zitten? Las beweegpauzes in! 

Wij raden ouders vooral ook aan om te vermijden dat hun peuter of kleuter urenlang stilzit. Betekent dit dat je spruit zijn favoriete tekenfilmpje best links laat liggen? Zeker niet. Onderbreek het zitten regelmatig en las geregeld ‘beweegpauzes’ in. Laat je kleuter of peuter spelen, puzzelen, zingen, dansen … Dat compenseert de schermtijd (als die er dan toch is).

Zitten zonder schermen

Zittende activiteiten zijn uiteraard niet sowieso slecht voor kinderen. Maar we raden ouders aan om dan te kiezen voor activiteiten waar geen schermen bij aan te pas komen. Zoals samen lezen, verhaaltjes vertellen, knutselen … Dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen.

Ook hier geldt: jong geleerd is oud gedaan. Als je spruit de aanbevelingen volgt, is dat goed voor zijn of haar motorische en cognitieve ontwikkeling.  

Hier vind je onze aanbevelingen over schermtijd en lang stilzitten bij baby’s en kinderen

Meer beweegtips voor je kleuter of peuter? Die vind je in deze brochure van Kind & Gezin.