Het idee achter het project '10.000 stappen' is eenvoudig: volwassenen voor wie de drempel naar sport te groot is, kunnen toch een actieve levensstijl opbouwen en gezondheidsvoordelen bekomen door dagelijks 10.000 stappen te zetten of 8000 stappen voor ouderen (>65 jaar). Het project is kant-en-klaar en omvat strategieën gericht op zowel het individu als de omgeving.

Dit project is effectief bevonden in studies van binnen- en buitenland (Vlaamse studies door UGent en Australische studies). Meerdere acties kunnen onder 10.000 stappen vallen zoals gezondheidswandelingen, gezondheidsrally en 'Elke stap telt'.

Routes

Stappenroutes met stappensignalisaties zijn populair bij steden en gemeenten. Het is een leuke motivatie voor de mensen. Het maakt hen ervan bewust dat korte afstanden veel stappen opleveren en ze worden er ook aan herinnerd om stappen te zetten. Volgens studies zijn stappensignalisaties zeer effectief. Stappenroutes dienen door gemeenten vooral gericht te zijn op functionele verplaatsing en niet enkel vrije tijd, namelijk in en rond het gemeentecentrum met stappensignalisaties tussen functionele plaatsen (bv. station, gemeentehuis, bibliotheek, markt, pleinen, park,...). Het is aan te raden om voornamelijk routes van minder dan 10.000 stappen te voorzien (eerder 4000 en 6000): 10.000 stappen (18-65 jaar) of 8000 stappen (>65 jaar) moeten immers verzameld worden doorheen de dag, en niet in 1 stuk.

Plaats binnen breder project

Specifieke acties (zoals stappenroutes) moeten kaderen binnen een ruimere projectaanpak van 10.000 stappen en worden best niet als geïsoleerde actie uitgevoerd. Aan de hand van onderstaande projectmaterialen en ondersteunende documenten kan je als lokaal bestuur gemakkelijk en goedkoop aan de slag. Voor de projectmaterialen (affiches, folders, flyers, stappensignalisaties, banners, voetzoolstickers,…) en de bestelling van stappentellers kan je ook terecht bij het Logo (Lokaal Gezondheidsoverleg) van je regio.

10.000 stappen: Elke stap telt

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en Sport Vlaanderen inspireren en ondersteunen elk lokaal bestuur gedurende vier jaar in de uitbouw van een beweegvriendelijke omgeving en een gezondere stad of gemeente. Ons doel? Gezondere inwoners die meer bewegen en streven naar 10.000 stappen per dag, dankzij een combinatie van toffe sensibilisering van burgers én beweegvriendelijke buurten.

Evaluatie

Evaluatie pilootproject UGent- K.De Cocker et al (2009): na 1 jaar interventie was er een toename van 8% bij mensen uit de interventiegroep (842) die de 10.000-stappennorm haalde. In de controlegroep (872) was er geen toename. Evaluatie Vlaams UGent - R.Van Acker (2012): Op basis van 2 verschillende meetmomenten was er een significante toename in het bereik bij burgers (35 naar 51%), niet-significante stijging in toepassing door intermediairs (36 naar 44%), en kwaliteit van uitvoering (score van 52 naar 71 op 100). 1 op 2 van de intermediairs gaf aan 10.000 stappen te willen herhalen.

Kostprijs

De website met stappenregistratietool zijn gratis te gebruiken. Ook de projectmaterialen en ondersteunende documenten zijn gratis te downloaden. Voor drukwerk en organisatie van acties kan je budget voorzien. Meer info bij de Logo's.