10.000 stappen

10.000 stappen is een project dat volwassenen wil aanzetten om een actieve leefstijl op te bouwen. Voor heel wat volwassenen is het immers niet vanzelfsprekend om regelmatig aan sport te doen. Nochtans hoef je helemaal niet te sporten om voldoende te bewegen.

Onderzoek wijst uit dat 10.000 stappen per dag zetten hetzelfde positieve effect op je gezondheid heeft als elke dag een half uur extra bewegen. Het zetten van stappen kan overal: op het werk, tijdens verplaatsingen, in de vrije tijd of thuis. 10.000 stappen is er dus voor iedereen, ook voor wie minder van sport houdt of wie te weinig tijd heeft. Voor 65-plussers is 8.000 stappen per dag aanbevolen.

Het ’10.000-stappenproject’ is kant-en-klaar en zowel gericht op het individu als op zijn werk- en woonomgeving. Omdat de omgeving een belangrijke invloed heeft op iemands beweeggedrag, zijn lokale besturen en bedrijven de geschikte partners om hun inwoners en werknemers te motiveren om meer te bewegen. 

Een gemeente kan bijvoorbeeld stappentellers ontlenen en gezondheidswandelingen organiseren. Een bedrijf kan zijn werknemers sensibiliseren over het belang van beweging en stappencompetities opzetten.

Ondersteuningsmateriaal

Hiervoor is al heel wat ondersteuningsmateriaal beschikbaar, zoals een stappenplan, actiefiches, folders, affiches en voetstickers:

Daarnaast is er nog de online stappenregistratietool. Deze tool koppelt plezier aan het registeren van stappen. Met deze tool kan iedereen online een stappendagboek bijhouden, persoonlijke doelstellingen vastleggen en stappencompetities opzetten.

  • Contact: annelies.vandenberghe@gezondleven.be
  • Voor wie: Bedrijven, preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken, interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, … én lokale besturen (gemeenten (bv. de sportdienst), OCMW’s, wijkgezondheidscentra, …).