Tijdgebrek is vaak een excuus om niet te bewegen. Gelukkig kan je bewegen ook combineren met een duurzame en gezonde verplaatsing naar het werk. Zeer efficiënt! Medewerkers die met de fiets naar het werk komen, zijn gemiddeld één dag per jaar minder afwezig door ziekte. 30% van de Belgen woont op minder dan 5 km van het werk: actieve verplaatsing is voor hen perfect mogelijk. Is de afstand te groot? Dan kan je een gedeelte van de route toch actief afleggen dankzij een combinatie van de fiets en het openbaar vervoer of de auto. Omzeil de files en kies voor duurzame mobiliteit en beweging!

Mobiliteitsacties

‘STOP’ staat voor de boodschap ‘zo veel mogelijk Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, en minder de Personenwagen inzetten’. Deze boodschap kan dienen als basis om medewerkers aan te sporen tot een eerste stap naar een actieve leefstijl en gezonde mobiliteit. Organiseer zelf een STOP-week om actief transport te stimuleren. 10.000 stappen is een mooie actie om wandelen naar het werk aan te moedigen. Of zet bijvoorbeeld een proefproject op door tijdelijk een aantal fietsen te huren aan het station. Je kan hiervoor terecht bij Fiets&Werk. Organiseer een wedstrijd binnen de onderneming of doe mee met bestaande mobiliteitsacties zoals: Week van de Mobiliteit, Bike to Work, of Car Free Day. Gebruik daarbij de campagnematerialen en communicatiemiddelen van de gekozen mobiliteitsacties. 

Mobiscan: woon-werkverkeer onder de loep

Gevaarlijke wegen zijn een grote drempel om met de fiets naar het werk te gaan. Spreek je gemeente aan om de infrastructuur voor fietsers te verbeteren. Om efficiënt knelpunten aan te pakken kan je een mobiliteitsanalyse (laten) uitvoeren. Een mobiliteitsanalyse of mobiscan is een gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting van een onderneming of bedrijvenzone door de Provinciale Mobiliteitspunten. Deze analyse brengt de bereikbaarheid en de mobiliteitsstromen in kaart. Op basis van die gegevens worden maatregelen voorgesteld om de mobiliteit te verbeteren. Geef ook hier waar mogelijk de voorkeur aan verplaatsingen te voet, per fiets en het openbaar vervoer. 

Financiële triggers

Ondernemingen kunnen hun medewerkers aansporen om te kiezen voor actieve verplaatsingen met een fietsvergoeding, een wandelvergoeding, en het mobiliteitsbudget.

Bovendien kunnen ondernemingen helpen door een aantal typische woon-werkfietsroutes te inventariseren en bekend te maken onder hun medewerkers, of door verplaatsingen in groep te organiseren (gezamenlijk vertrek en op specifieke tijdstippen passages langs andere punten).

Bedrijfsfietsen

Je kan als onderneming ook bedrijfsfietsen beschikbaar stellen voor je medewerkers. Dat kan hen aanmoedigen om met de fiets te pendelen en biedt ook je onderneming heel wat voordelen zoals een betere bereikbaarheid en een voordelige fiscaliteit. Bovendien zet de aankoop of groepsaankoop van een groot volume je in een sterke onderhandelingspositie. Een vouwfiets is voor je medewerkers de ideale oplossing om fiets en openbaar vervoer te combineren. Je neemt hem gratis mee op de trein, tram en bus. Je hebt hem altijd bij de hand, dus ook ideaal voor verplaatsingen tijdens de werkuren.

Fietsverhuur 

Het fietsverhuursysteem werkt op basis van een dag-, week- of jaarpas. Met die pas kan je een fiets kiezen en het slot openen. Je neemt een fiets in het ene station en laat hem achter in een ander station. Het is een makkelijk systeem dat 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is. Meer info bij: villo!, blue-bike, Pro-Velo, Swapfiets, Billy Bike (elektrische fietsen) en Jump (elektrische fietsen).

Fietsherstellingen

Ook handig zijn de zogenaamde ‘fietspunten’ bij grote stations. Naast fietsverhuur en bewaakte fietsenstallingen voorzien deze punten vaak ook fietsherstellingen om veilig en reglementair thuis te geraken. Hiervoor kun je je fiets ’s morgens bij aankomst afgeven om te herstellen en die ’s avonds hersteld ophalen. Meer info vind je op fietsenwerk.be

Week van de mobiliteit

Op zoek naar inspirerende verhalen, doeltreffende tips en een uitgebreid aanbod om actiever en milieuvriendelijker met verplaatsingen om te gaan? Onder de noemer 'Week van de mobiliteit' worden verhalen, ervaringen en inspirerende praktijken in slimme mobiliteitskeuzes gebundeld.

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring door het fonds. Ondernemingen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner), kunnen de subsidie aanvragen. Een tip? Ga niet alleen voor autominderen maar vooral voor meer actieve verplaatsingsvormen.

Hulp nodig?  

Provinciale Mobiliteitspunten 

De mobiliteitsadviseurs van de Provinciale Mobiliteitspunten helpen werkgevers om de mobiliteit naar en rond de onderneming te optimaliseren. De coördinatie van de bedrijfsmobiliteit (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer) en de aanmoediging van duurzame vervoersvormen zoals openbaar vervoer en carpooling vormen de hoofddoelstellingen.

Op de website van Mobiel Vlaanderen vind je alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. 

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een direct aanspreekpunt voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. De website is een centrale informatie- en inspiratiebron voor iedereen die het voortouw neemt in duurzame mobiliteitstransitie.  Het netwerk zelf bestaat uit organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Bike to Work

Bike to Work is een project van de Fietsersbond. Het ondersteunt werkgevers die hun medewerkers stimuleren om met de fiets naar het werk te gaan. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft mee tools ontwikkeld voor een gezond mobiliteitsbeleid.

Lees ook de extra tips om meer te bewegen terwijl je onderweg bent en deel ze met alle medewerkers.

Pro Velo

De Belgische vzw Pro Velo promoot de fiets als dagelijks vervoermiddel. Pro Velo staat overheden, scholen en bedrijven bij om meer mensen te doen fietsen. De vereniging verhuurt en herstelt fietsen, maar organiseert ook gegidste fietstochten, fietslessen in bedrijven en fietsevenementen.