1… 2… 3… Start! Na weken van grondige voorbereiding is je onderneming er eindelijk klaar voor! Een hele groep actoren zet zich met goesting achter de uitvoering van het actieplan veerkracht en welbevinden. Neem het actieplan erbij en voer het uit.

De uitvoering van het actieplan voor mentaal welbevinden en veerkracht is pas een succes als iedereen zich betrokken voelt en participeert. Spreek zo veel mogelijk diverse personeelsleden aan om te helpen bij de uitvoering. Verdeel taken en verantwoordelijkheden. Laat iedereen een steent(je) bijdragen, en waardeer alle inspanningen. Het hoeven niet altijd dezelfde personen te zijn die het werk doen. Samen sterk! Maak het voor je medewerkers makkelijk om te reageren of deel te nemen aan de activiteiten. Zo verhoog je de betrokkenheid en gedragenheid. Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog gepland is.

Lijkt het moeilijk om iedereen te bereiken? Zet dan je actieplan mentaal welbevinden en veerkracht extra in de kijker zetten met de volgende suggesties:

  • Deel de materialen van de geluksdriehoek op een goed zichtbare plaats of via het intranet met alle personeelsleden. Zo informeer en inspireer je je werknemers en doe je hen bewuster nadenken over geluk.
  • Selecteer een aantal activiteiten uit het beleidsplan die laagdrempelig zijn (bv. een teamactiviteit, een ludieke activiteit, een inzamelactie voor het goede doel …) of die zich goed lenen om over te communiceren (bv. een infoavond, workshop …), en pak daarmee uit tijdens een van de bestaande themadagen zoals de Werelddag Geestelijke Gezondheid (op 10 oktober) of tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (die de aanloop vormt naar de Werelddag) of de Internationale dag van het Geluk (op 20 maart).
  • Organiseer acties in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid in je onderneming. Download de inspiratiegids op www.samenveerkrachtig.be. Neem contact op met het Logo in je buurt om ondersteuning te krijgen en materialen te bestellen die aansluiten bij je acties.

Voor een goede uitvoering is een duidelijke en wervende communicatie essentieel. Zorg voor een enthousiaste en heldere voorstelling van het actieplan naar alle personeelsleden. Wat is het plan? Hoe kwam het tot stand? Hoe kunnen medewerkers bijdragen? Vraag regelmatig feedback aan alle betrokkenen en stuur voortdurend bij waar dat nodig is.