Beginsituatie medewerkers 

Het zitgedrag van de medewerkers kan inzicht geven in de beginsituatie van je onderneming: 

  • Hoelang zitten je medewerkers stil? 
  • Op welke momenten zitten ze lang stil? 
  • Wordt lang stilzitten regelmatig onderbroken? Wat zijn de geldende afspraken?

Gebruik de korte vragenlijst of de online zittest en vraag je medewerkers om het resultaat vrijblijvend door te geven.

De werksituatie en taken van je medewerkers (= het takenprofiel) zullen in grote mate het zitgedrag bepalen. Maar ze zijn ook belangrijk voor de succesvolle opzet van een project rond lang stilzitten in je onderneming. Het takenprofiel zal namelijk bepalen welke flexibiliteit je medewerkers hebben om lang zitten op het werk te beperken en te onderbreken. 

  • Uit welke taken bestaat het werk? 
  • Hebben je medewerkers de mogelijkheid om te wisselwerken (elk half uur even rechtstaan)?
  • Kunnen je medewerkers tijdens de middag gaan lunchwandelen? Zijn ze gehouden aan strikte pauzes? 
  • Zijn je medewerkers veel onderweg of zijn ze eerder gebonden aan een werkpost incompany? 

Allemaal vragen die te maken hebben met de structuur en cultuur van je organisatie en dus mee het takenprofiel van je medewerkers bepalen. We reiken je drie algemene profielen aan om je medewerkers te kunnen situeren.

1.Zittend werk met flexibiliteit

Medewerkers met zittend werk die de mogelijkheid hebben om lang zitten tijdens de werkuren te beperken of te onderbreken (bv. een administratief bediende).

2. Zittend werk zonder flexibiliteit

Medewerkers met zittend werk die weinig of geen mogelijkheid hebben om lang zitten tijdens de werkuren te beperken of te onderbreken (bv. een truckchauffeur).

3. Staand werk of actief werk

Medewerkers met staand werk die al dan niet de mogelijkheid hebben om tijdens de werkuren te stappen (bv. een magazijnier of bandarbeider) en medewerkers met fysiek belastend werk (bv. een verpleegkundige).

Deze profielen laten je toe om de focus van je project aan te passen of te combineren op maat van je eigen medewerkers. Zo kan je medewerkers met zittend werk met flexibiliteit eerder aanzetten om te wisselwerken. Medewerkers met staand of actief werk daarentegen kan je motiveren om lang zitten te beperken en onderbreken als ze pendelen, thuis zijn of genieten van hun vrije tijd. 

Elke gelegenheid is goed om de benen te strekken! 

Het kan ook interessant zijn om te peilen naar de noden, behoeften en verwachtingen van je medewerkers. 

Beginsituatie onderneming

Breng naast het zitgedrag van je medewerkers ook de beginsituatie van je onderneming in kaart. Misschien doet je onderneming al heel wat om het lange stilzitten te beperken? Gebruik daarvoor deze tools:

Info verzamelen, analyseren en verwerken

Heb je alle info verzameld? Dan kan je alle gegevens analyseren en verwerken. Ga na welke maatregelen een project om lang stilzitten op het werk te beperken makkelijker kunnen maken. Die informatie kan je helpen in de volgende stappen.

Je kan bijvoorbeeld nagaan of je de vergaderruimtes zo kan inrichten dat je medewerkers er ook staand kunnen vergaderen. Of bekijken of het openbaarvervoersaanbod en fietsnetwerk in de omgeving je medewerkers uitnodigen om minder met de auto naar het werk te komen. Je kan ook kijken hoe je het deel van je medewerkers die weinig aanwezig zijn op het werk toch kan bereiken.