Het loont de moeite om je tijd te nemen om het beleid rond lang stilzitten uit te werken en dit stap voor stap te doen. Met de het 7-stappenplan van Gezond Werken kom je tot duurzame resultaten.

Het loont de moeite om je tijd te nemen om het beleid rond lang stilzitten uit te werken en dit stap voor stap te doen. Met de het 7-stappenplan van Gezond Werken kom je tot duurzame resultaten.

Stap 1: creëer draagvlak

Een draagvlak is essentieel om je beleid tot een succes te maken. Stel een werkgroep samen die verantwoordelijk is voor de uitwerking van je beleid rond minder lang stilzitten. 

Overtuig alle sleutelfiguren van de meerwaarde van minder lang stilzitten. Om het draagvlak te verbreden is het essentieel dat leidinggevenden het goede voorbeeld geven en acties zoals wisselwerken promoten en ondersteunen. Zorg er dus zeker voor dat zij mee zijn!

Stap 2: breng de beginsituatie in kaart

Is er draagvlak voor een beleid rond minder lang stilzitten binnen je onderneming? Dan kan je écht van start gaan. Begin met de noden, behoeften en mogelijkheden van je medewerkers en onderneming in kaart te brengen.

Stap 3: bepaal prioriteiten en doelstellingen

Bepaal op basis van de resultaten in de checklist of enquête van je medewerkers wat je wil bereiken met je beleid rond minder lang stilzitten. Welke prioriteiten stel je voorop? 

Vertaal vervolgens die prioriteiten naar concrete doelstellingen. Leg de lat niet te hoog! Vertrek vanuit de beginsituatie, kies haalbare doelen en stel een reële timing voorop.

Hou het concreet

Maak de doelstellingen zo concreet mogelijk. Dit is gemakkelijker om ze erna te evalueren.

  • Tegen het einde van dit jaar kent elke medewerker de voordelen van minder lang stilzitten.
  • Tegen het einde van dit jaar moedigt elke leidinggevende de medewerkers regelmatig aan om lang stilzitten te beperken en te onderbreken.
  • Tegen het einde van dit jaar is het in onze onderneming normaal om even een korte pauze te nemen en rond te stappen.
  • Binnen twee jaar is onze onderneming een omgeving die alle medewerkers aanmoedigt en helpt om regelmatig lang zitten te doorbreken.

Stap 4: werk acties uit

Tijd voor actie! Als onderneming kan je verschillende acties ondernemen. Brainstorm er in eerste instantie maar op los. Welke acties je plant, kies je zelf op basis van je beginsituatie en doelen. 

Niet iedereen is bereid om grote stappen te zetten. Ga vooral op zoek naar laagdrempelige initiatieven en maak kiezen mogelijk. Beloningen of geschenkjes kunnen in het begin helpen om medewerkers te motiveren tot die eerste stap. Maar overdrijf zeker niet. Het is de bedoeling dat medewerkers gemotiveerd zijn en ‘zin’ blijven hebben om minder lang stil te zitten.

Acties hoeven zeker niet altijd veel geld te kosten. Er zijn zelfs acties die helemaal geen kosten met zich meebrengen. Denk maar aan je medewerkers toelaten om recht te staan tijdens vergaderingen of om bepaalde taken rechtstaand uit te voeren, of hen te motiveren om tijdens de lunchpauze een korte wandeling te maken. 

Laat je inspireren door de voorbeeldacties en materialen per strategie.

Heeft je werkgroep een voorstel uitgewerkt? Laat dat dan goedkeuren door de betrokken instanties zoals de directie, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de ondernemingsraad (als het arbeidsreglement aangepast wordt) en de syndicale delegatie. Vraag de directie om openlijk steun te verlenen en de nodige financiële middelen te voorzien.

Verwerk uiteindelijk de acties in een duidelijk actieplan zodat iedereen perfect op de hoogte is.

Stap 5: voer acties uit

Om je beleid om te zetten in de praktijk, kun je het best een draaiboek opstellen. Daarin bepaal je per activiteit wat er nodig is voor een vlotte uitvoering, wie de voorbereiding en de uitvoering doet, en wie er waakt over de voortgang. 

Wil je een geslaagd beleid rond minder lang stilzitten opzetten? Dan is de communicatie zeer belangrijk en een van de succesfactoren

Stap 6: evalueer en stuur bij

Je moet je beleid opvolgen en op bepaalde tijdstippen evalueren. Zo weten het management en je medewerkers wat het beleid rond minder lang stilzitten opgeleverd heeft. Evalueer niet alleen het effect waarbij je de beginsituatie en de concrete doelstellingen in rekening brengt, maar ook de tevredenheid van je medewerkers, het proces en het beleid rond lang stilzitten in zijn geheel. 

Maak een verslag op en trek conclusies. Stuur bij waar nodig. En vergeet niet om een artikel op te nemen op intranet of in het personeelsblad. 

Stap 7: veranker in je organisatiebeleid

Probeer je gezondheidsbeleid zo diep mogelijk te verankeren in de structuur van je onderneming. Schaaf het beleid rond minder lang stilzitten telkens opnieuw bij, en versterk voortdurend het draagvlak. Wij geven je enkele tips om je daarbij te helpen.

Heb je hulp nodig om een beleid rond minder lang stilzitten op te zetten? Schakel dan een bedrijfscoach in. Die motiveert en coacht bedrijfsleiders om een beleid op te zetten dat de gezondheid van hun medewerkers bevordert.