Een bewuste (her)inrichting van de werkomgeving kan een trigger zijn om minder lang stil te zitten. Maar ook een gezondheidsbevorderende bedrijfscultuur en sociaal klimaat zijn belangrijk om minder lang stilzitten aan te moedigen.

Een bedrijfscultuur en sociaal klimaat dat minder lang stilzitten toejuicht, kan je op verschillende manieren realiseren.

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden

Informeer en sensibiliseer leidinggevenden over het belang van minder lang stilzitten. Zo maak je hen bewust van het thema en vergroot je het draagvlak om actie te ondernemen, te promoten en te ondersteunen. Bovendien moedig je hen zo aan om zelf een voorbeeldrol op te nemen. 

Leidinggevenden als voorbeeld

Het is belangrijk dat leidinggevenden zelf het goede voorbeeld geven en zitten afwisselen met staan en bewegen, door bijvoorbeeld te wisselwerken (elk half uur even rechtstaan). Als leidinggevenden en ‘ambassadeurs’ (trekkers onder de medewerkers) in de onderneming vaak lange periodes stilzitten, spreek hen dan aan. Stimuleer hen om lang stilzitten vaker te onderbreken en te beperken, of om deel te nemen aan acties binnen je onderneming. Gebruik hen eventueel als sleutelfiguur in je communicatie. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.

Steun van het management

Zorg er ook voor dat managers of leidinggevenden minder lang stilzitten op het werk en acties zoals wisselwerken promoten en ondersteunen. Zo vergroot de kans dat je medewerkers deelnemen of zelf actie ondernemen.

Spreek met medewerkers 

Ben je leidinggevende? Spreek dan met je medewerkers. Hun ideeën en meningen zijn belangrijk om acties te ondersteunen en mee te dragen.

Zet goede praktijken in de kijker 

Verspreid een goede praktijk van een medewerker die bewust minder lang stilzit. Wissel goede praktijken uit in team, door bijvoorbeeld een plaats te voorzien waar medewerkers hun ervaringen kunnen delen.