Creëer een fysieke schoolomgeving die het mentaal welbevinden bevordert. Maar focus niet enkel op de fysieke omgeving, maar bekijk ook wat jullie als schoolteam kunnen doen om rond de leerlingen een warme sociale omgeving te creëren.

Enkele voorbeelden:

  • Fysieke omgevingsinterventies:

Bijvoorbeeld leerlingen toegang geven tot schooltuin of speelweide, een stille/prikkelvrije ruimte om zich terug te trekken, een gevarieerde speelplaats die ook aanzet tot bewegen, emotieplekken waar ruimte gemaakt kan worden voor moeilijkere emoties of een binnenruimte waar er samen kan gespeeld en gebabbeld worden, ….

  • Sociale omgevingsinterventies:

Bijvoorbeeld door als leerkrachtenteam of directie het goede voorbeeld te geven en praten over gevoelens te normaliseren, door een groei-mindset bij leerlingen aan te moedigen (#foutenmakenmag), door nieuwe leerlingen warm te onthalen, door alert te reageren om moeilijke situaties op school of in de klas, ….

Nuttige linkjes en materialen

  • Antwoorden op de meest gestelde vragen over mentaal welbevinden in de klas (vb. hoe signalen opmerken, hoe in dialoog gaan met je leerlingen, …). Deze helpen je op weg naar een warme(re) klasomgeving.
  • Tips voor een heel schooljaar om te zorgen voor een warme klas- en schoolomgeving.
  • Meer suggesties voor concrete fysieke en sociale omgevingsinterventies vind je in de ingevulde gezondheidsmatrix op deze pagina.