Hoewel educatie een belangrijk onderdeel is van een welbevindenbeleid, is dit alleen onvoldoende om te spreken over een echt welbevindenbeleid. Dat is één van de uitgangspunten van de heleschoolbenadering waar Gezonde School voor staat.

Wil je evolueren naar een gedragen en samenhangend welbevindenbeleid, dan is actie op verschillende vlakken en niveaus nodig.

Deze drie tools van Gezonde School helpen je -stap voor stap- evolueren naar een samenhangend en gedragen welbevindenbeleid:

Matrix 2

De gezondheidsmatrix

Stappenplan 2

Het stappenplan

Spinnenweb 2

Het spinnenweb