In 7 stappen naar een gezondheidsbeleid waarmee je iedereen bereikt

Iederéén de kans geven op een gezond leven, en dat een leven lang: daar maken jullie als Huis van het Kind werk van. De aandacht voor gezondheidsbevordering voor iedereen loopt dan ook als rode draad doorheen jullie opdrachten én drijfveren: 

 • Werken aan preventieve gezondheidszorg is een van de 3 pijlers van de Huizen van het Kind. Dit doen jullie samen met partners die expertise hebben in gezondheidsbevordering. Hoe vroeger jullie hiermee beginnen, hoe meer gezondheidswinst jullie kunnen boeken bij de einddoelgroep. Meer over hoe preventieve gezondheidszorg past binnen de Huizen van het Kind, vind je in deze visietekst.
 • Daarbij vinden jullie het belangrijk er te zijn voor iedereen, te werken aan een proportioneel universeel aanbod: jullie zijn een Huis voor iedereen en variëren het aanbod in schaal en intensiteit naargelang de noden. Jullie houden daarbij rekening met de extra’s die nodig zijn om mensen met minder kansen op een gezond leven ook te versterken. Meer over hoe je bepaalt wie ‘iederéén’ is en hoe je daarbij selecteert voor wie je eventuele extra’s moet doen zodat je hen niet uitsluit, lees je in deze tekst.

Het is een hele uitdaging om dit waar te maken vanuit het samenwerkingsverband van Huizen van het Kind. Om hier antwoorden te bieden ging Gezond Leven samen met het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en Sensoa in 5 piloot-Huizen van het Kind aan de slag: hoe maken we proportioneel universalisme concreet, toegepast op een preventief gezondheidsthema? We werkten met deze 5 Huizen rond de volgende 5 preventieve gezondheidsthema’s:  

 1. Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout: mentaal welbevinden bij toekomstige en prille ouders
 2. Huis van het Kind Kontich: alcohol en drugs
 3. Huis van het Kind Kortrijk: mondzorg
 4. Huis van het Kind Linkeroever: gezinsplanning
 5. Huis van het Kind Temse: gezond zwanger zijn

Het doel van dit 7-stappenplan? Tot een gedragen gezondheidsbeleid voor de Huizen van het Kind komen. Je kan vertrekken vanuit een concrete actie, specifieke nood of algemene visie … Zolang je bewaakt dat je op lange termijn wél een gezondheidsbeleid beoogt dat meer is dan enkele losse acties. Met een écht beleid heb je meer effect, kan je ook op lange termijn werken én zorg  je dat je iederéén bereikt. Om vanuit jullie samenwerkingsverband tot concrete resultaten te komen heb je een planmatige aanpak nodig. We bundelen hier onze ervaringen, aanbevelingen en concrete tips & tricks in het 7-stappenplan om tot een kwalitatief gezondheidsbeleid voor iedereen te komen.

Hoe ga je om met deze 7 stappen?

 • Om tot een kwalitatief gezondheidsbeleid te komen heb je élk van deze stappen nodig.
 • Deze stappen geven richting, maar moeten niet chronologisch gevolgd worden. Soms kan je een stap overslaan, terugkeren en ook het tempo bepaal je zelf. 
 • Er zijn ook enkele stappen waarnaar je altijd zal moeten terugkeren: hoewel ‘verankering’ pas in de laatste fase wordt besproken, is het iets waar je van bij het begin over zal moeten nadenken. Ook ‘draagvlak creëren’ is een stap waarnaar je meermaals zal moeten terugkeren. Het draagvlak dat je nodig hebt om te starten is nl. niet altijd hetzelfde als het draagvlak dat je nodig hebt om acties uit te voeren.
 • De concrete invulling van elk van de stappen gebeurt op maat van jouw samenwerkingsverband, bottom-up, rekening houdend met jullie lokale context en de eigenheid van jouw samenwerkingsverband. 
 • Maak doelstellingen ook behapbaar, concreet, afgebakend in tijd. Partners hebben ook voelbare en zichtbare resultaten nodig om gemotiveerd te worden en te blijven. 
 • Communiceer daarom ook over de kleine en grote successen naar einddoelgroep én partners gedurende het hele proces. Dit houdt mensen gemotiveerd en creëert een breder draagvlak.Vertrek vanuit een goede samenwerking met enkele gemotiveerde partners die elkaar aanvullen maar wel een visie op het belang van een ‘gezondheidsbeleid voor iederéén’ delen.
Logo Balk