Wat doen we voor zorg- en welzijnsvoorzieningen?

Gezond Leven is er voor iedereen. Van privépersonen over bedrijven en werknemers tot gezondheidsprofessionals. Want iedereen kan wel eens extra duwtjes in de rug gebruiken, duwtjes in de richting van een gezonder en beweeglijker leven.

Ook voor zorg- en welzijnsvoorzieningen heeft Gezond Leven heel wat ondersteuning te bieden. Werk jij in deze sector? En is preventie rond gezonde voeding, roken en andere thema’s voor jouw voorziening nog een werkpunt? Wil je graag acties rond beweging, lang stilzitten of rond een ander thema op poten zetten? Losse acties die nadien zullen evolueren naar een samenhangend preventief gezondheidsbeleid? Dan is alle hulp daarbij vast heel welkom. En die geven we je graag.

Gezond Leven wil jou als professional binnen een zorg- en welzijnsvoorziening ondersteunen bij het opzetten of kwalitatief verderzetten van een preventief gezondheidsbeleid. Hoe? Met verschillende beleidsinstrumenten die voor elk thema toepasbaar zijn: het stappenplan en de gezondheidsmatrix.  Daarnaast zijn er heel wat thematische projecten, zoals Bewegen Op Verwijzing en Zilverwijzer voor woonzorgcentra.

Jij als zorgverstrekker, begeleider of eerstelijnshulpverlener bent een belangrijk sleutelfiguur voor gezondheidsbevordering. Want je hebt vaak een nauw en vertrouwd contact met patiënten en cliënten. Als zorg- en welzijnsvoorzieningen inzetten op een preventief gezondheidsbeleid, zal de leefstijl en dus uiteindelijk de gezondheid van medische risicogroepen en maatschappelijk kwetsbare groepen verbeteren.