Duidelijke afspraken zijn een must in je opvang: zo loopt alles iets vlotter. Ook over het thema beweging en lang stilzitten, hebben jullie vast afspraken of een beleid. Breng ouders hiervan op de hoogte. Zo weten ze wat jullie allemaal doen zodat kinderen minder lang stilzitten en meer bewegen.

Afspraken rond beweging en lang stilzitten 

Werkt je opvang specifiek rond het thema beweging en lang stilzitten? Laat dat weten aan alle ouders en jullie partners. Dat kan op veel manieren. 

Rechtstreeks: 

 • tijdens het intakegesprek of onthaal- of wenmoment
  Vertel ouders wat jouw opvang belangrijk vindt wat bewegen en lang stilzitten betreft. Bespreek praktische zaken, zoals: afspraken rond kledij, bescherming tegen zon en regen … Bundel die info ook in een map, zo kan je die zo meegeven. 
 • via het huishoudelijk reglement
  Zorg dat alle ouders het reglement van jullie kinderopvang kennen. Bespreek het tijdens het onthaalmoment en geef het mee. Maak eventueel een samenvatting met bijvoorbeeld 10 punten die elke ouder zeker moet weten. Zijn er anderstalige ouders die het reglement niet begrijpen? Licht het mondeling toe of maak een aangepaste versie met de belangrijkste regels in pictogrammen of een samenvattende vertaling.
 • op de website 
  Communiceer online wat je opvang allemaal doet rond beweging en lang stilzitten. 
 • via communicatiematerialen van het project ‘Gezonde Kinderopvang’ 
  De visie van je opvang over beweging en lang stilzitten staat daar zeer visueel op (A4-fiche voor in de infomap of onthaalbrochure, 12 post-its met verschillende leuke weetjes over voeding en beweging, banner om op je website te plaatsen …).

Onrechtstreeks of subtieler:

 • de inrichting van je opvang
  De manier waarop je opvang is ingericht, straalt je (pedagogische) visie en waarden uit. Hebben jullie veel speelhoeken? Of een plaatsje waar de kinderen rechtstaand kunnen knutselen? Dat zegt iets over jullie visie op begeleiding. Je inrichting toont waar je opvang voor staat, en ouders en kinderen voelen zich welkom. Dat bevordert een open communicatie en maakt van je opvang een plek waar iedereen zich goed voelt. 
 • dagritmekaarten
  Toon ouders wat er op jullie dagplanning staat en hang dagritmekaarten aan de muur.
 • een gezonde bewegingsmuur 
  Verzamel documentatie over beweging en lang stilzitten en hang alles op een goed zichtbaar plekje. Hang er een affiche van de bewegingsdriehoek , kindertekeningen, foto’s, leuke infofolders …

Communiceren over beweging en lang stilzitten

Ouders weten graag wat hun kind doet in de opvang. Ook wat bewegen en lang stilzitten betreft. Daarom:

 • Vertel hen over hoe goed hun kind speelt of beweegt op een dag. Dat kan mondeling, maar ook via het heen- en-weerschriftje, een digitaal fotokader of een fotocollage die de kinderen in volle actie toont …
 • Communiceer ook het dagritme aan de ouders. Tijdens een infosessie, via dagritmekaarten …
 • Betrek ouders eventueel bij spelmomenten door samen activiteiten te organiseren tijdens een themadag of ouderavond.
 • Gebruik sociale media. Via Facebook bijvoorbeeld kan je op een makkelijke en snelle manier foto’s en filmpjes delen met ouders. Hou wel rekening met de privacywetgeving als je foto’s publiceert. Meer info daarover vind je hier.

Tip: laat ouders zelf de mijlpalen in de ontwikkeling van hun kind ontdekken, zoals zelfstandig rechtstaan, met handjes draaien, eerste stapjes … Ouders praten hierover graag met de opvang.

Dagelijks contact met ouders is een must

Bij de breng- of afhaalmomenten: een persoonlijke babbel

Je ziet de ouders heel even ’s ochtends en ’s avonds. Die momenten, hoe kort ook, zijn ideaal om even te bespreken hoeveel hun kind bewogen, gespeeld, geslapen … heeft. 

Vraag bij het brengmoment hoe de afgelopen nacht, ochtend of zelfs het voorbije weekend was, ook wat beweging en slaap betreft. En bij het afhaalmoment kan je de dag kort bespreken. Toon misschien foto’s van jullie activiteiten, dat is een ideale gespreksstarter! 

Tip: blijf concreet. Vertel niet alleen dat het kind bewogen en gespeeld heeft, zeg ook wat het heeft gedaan, hoe, wanneer, hoe vaak ... Het ene kind overwint zichzelf door te spelen met andere kindjes. Voor het andere kind is zelfstandig fietsen dan weer een overwinning.

Heen-en-weerschriftjes: handig en overzichtelijk

Geen tijd voor een babbeltje tijdens de breng- en afhaalmomenten? Communiceer dan via een heen-en-weerschriftje met de ouders. Noteer hierin 

 • wat het kindje gedaan heeft
 • hoeveel het kind gespeeld heeft. Zet er ook leuke anekdotes over beweging bij. 
  Tip: gebruik de post-its van dit project of foto’s van het kind in de groep. Die versterken je boodschap.
 • mededelingen voor de volgende dag(en). Kondig bijvoorbeeld een geplande buitenactiviteit aan zodat ouders gepaste (reserve)kleding kunnen meegeven.

Je kan heen-en-weerschriftjes ook vervangen door online platformen/mailings om elke dag schriftelijk te communiceren met de ouders. Pas hier dezelfde tips op toe. 

Breng de beweegmomenten van je opvang in beeld

Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden. Daarom: hang in je opvang foto’s uit waarop je de kinderen ziet tijdens bepaalde activiteiten. Of toon die foto’s op een scherm of digitaal kader. Zo moet je ze niet afprinten en uithangen en spaar je tijd uit. 

Als er foto’s van de kinderen ophangen, zullen ouders er zeker over praten. Enkele tips voor de foto’s:

 • Zorg dat alle kindjes positief in beeld komen en dat het recente foto’s zijn.
 • Kies voor foto’s die iets vertellen over wat het kind doet in de opvang.
 • Zoek foto’s waar de kinderen vrolijk op staan. Bv. foto’s met lachende kinderen tijdens een ballenspel of met kinderen die rechtstaand schilderen. 

Informeer ouders over het thema bewegen en lang stilzitten

Wil je info meedelen over bepaalde acties of thema’s? Of wil je ouders vragen om mee te werken aan iets? Dat kan op verschillende manieren!  

 • via folders of brieven
  En spreek er ook over met de ouders. Want folders belanden al eens snel ongelezen in de vuilbak …
 • via e-mail, nieuwsbrieven, blogs en/of sociale media
  Ideaal voor ouders en opvang om onderling leuke bewegingsspelletjes of alternatieven voor schermtijd uit te wisselen. Gebruik deze kanalen niet voor persoonlijke info over de kinderen, dat vertel je beter face to face.
 • via jullie website 
  Heeft jullie opvang een website? Ook daar kan je communiceren over beweging en lang stilzitten. Zo kan je het hebben over:  
  • algemene informatie over beweging en lang stilzitten bij jonge kinderen
   Bijvoorbeeld: wat zijn de gezondheidsvoordelen van het beperken en onderbreken van lang stilzitten, hoeveel moeten kinderen bewegen, voordelen van buitenspelen, afspraken rond veiligheid van speeltoestellen …
  • foto’s en filmpjes
  • leuke bewegingsspelletjes

Zorg wel dat dit niet jullie enige communicatiekanaal is, want niet iedereen heeft internettoegang. 

Activiteiten met ouders in je opvang

Wil je ouders eens uitnodigen in jullie opvang?  Dat kan een ideaal moment zijn om samen rond beweging en lang stilzitten te werken. Denk eerst na over wat je precies wil doen en bereiken. Afhankelijk daarvan zal een bepaalde activiteit meer of minder geschikt zijn.

Hieronder enkele voorbeelden:

 • Je wil interactie creëren tussen ouders onderling en tussen ouders en opvang.
  Kan gezellig zijn! Organiseer af en toe een oudercafé. Zo kunnen ouders napraten als ze hun kindje komen halen.  
  • Alle ouders zijn welkom, en elke ouder kan aansluiten wanneer hij/zij wil of kan (wel binnen een bepaalde tijdsperiode).
  • Je leidt een thema in aan de hand van enkele stellingen. Daarna kunnen ouders vrijblijvend discussiëren en ideeën opdoen van elkaar. Of organiseer zo’n bijeenkomst rond veel gestelde vragen, zoals over de overgang van de opvang naar de kleuterschool. Dat betekent niet per se dat een begeleider het antwoord zelf moet kennen. De uitwisseling van ervaringen tussen ouders is hier het belangrijkst. 
  • Is er veel meertaligheid, probeer de thema’s dan visueel te tonen met foto’s en afbeeldingen. Afbeeldingen kunnen even goed een aanzet zijn tot het uitwisselen van ervaringen.
  • Je biedt natuurlijk gezonde snacks en drankjes aan … En waarom geen bewegingstussendoortje om het zitten te onderbreken? Of plaats receptietafels waaraan ouders kunnen staan i.p.v. zitten op een stoel.
 • Je wil ouders informeren en sensibiliseren over een bepaald aspect van beweging of lang stilzitten.
  Organiseer een workshop rond beweegversjes, babymassage, knutselen, alternatieven voor schermtijd …
  • Zet een kraampje op met vers gesneden fruit waar iedereen rijkelijk van kan eten. Je kan tegelijk op een spontane manier over gezonde thema’s praten met de ouders.
  • Toon met de kinderen een ingeoefend dansje aan de ouders. Zo zien de ouders live hoe leuk hun kinderen dat vinden. 
  • Je kan ook een bewegingsparcours opstellen dat de ouders samen met hun kind kunnen doen.
 • Je wil ouders betrekken bij beslissingen en bij de uitwerking van acties rond beweging en lang stilzitten.
  Denk samen met ouders na over (en het ontwikkelen van):
  • herinrichting buitenruimte
  • aankoop nieuw speelgoed
  • minder zitten tijdens de dag
  • uitstap met de kinderen
  • organisatie van een feest
  • infofolders

Wanneer kan je een oudermoment organiseren?

Dit hangt af van het soort activiteit, de voorkeur en beschikbaarheid van de ouders en de begeleiders, bv.:

 • bij het breng- of afhaalmoment
  Dit kost minder tijd voor de ouders omdat ze niet extra naar de opvang moeten komen en zelf kunnen kiezen hoe lang ze blijven. Kies dan best voor een korte activiteit zoals de mening van ouders vragen, een praatcafé …
 • op een avond
  Wil je een workshop of praatavond organiseren, dan heb je iets meer tijd nodig en plan je dit best op een avond.
 • in het weekend
  Het is niet evident om ouders en begeleiders te motiveren om in het weekend tijd vrij te maken. Als dit niet te vaak voorkomt en als je er goed en tijdig over communiceert, kan het wel. In het weekend is het in de opvang rustiger omdat de dagelijkse organisatie niet moet gebeuren. Zo kunnen zowel ouders, begeleiders als kinderen al hun aandacht aan het oudermoment geven. 

Tip: Probeer ouders zowel mondeling als schriftelijk uit te nodigen. Mondeling contact is vaak het effectiefst, maar ook via het heen-en-weerschriftje, een brief, e-mail, website … kan je ouders uitnodigen.

Alle ouders evenveel betrekken is niet mogelijk. Niet alle ouders hebben daar behoefte aan. Sommige ouders zijn alleen met hun kind begaan, andere zijn nieuwsgierig naar alles wat er in de opvang gebeurt. Nog andere ouders zijn altijd bereid om een handje te helpen. Ook bij problemen met de opvang, kunnen ouders vaak een onverwachte steun zijn.