Alle info en adviezen binnen gezonde kinderopvang zijn gebaseerd op de bewegingsdriehoek.

Hoe ontwikkel je een werking rond beweging en minder lang stilzitten in jouw kinderopvang?

  • Gebruik HET STAPPENPLAN om stap voor stap een werking rond beweging en lang stilzitten uit te werken.
Stappenplan Kinderopvang

Belangrijke stappen in dit proces zijn de beginsituatie van jouw opvang in kaart brengen, prioriteiten en doelstellingen bepalen en een actieplan uitwerken.

Hiervoor kan je ONDERSTAANDE TOOL gebruiken PER ONDERWERP:

  1. Druk hieronder op het gewenste onderwerp en lees interessante info, tips en tricks over dat thema.
  2. Via ‘doe de test’ kan je een vragenlijst invullen om de situatie in jouw opvang te screenen.
  3. Zo ontdek je de werkpunten binnen jouw kinderopvang en krijg je advies.
  4. Dan kan je prioriteiten aanduiden, doelstellingen formuleren en acties neerschrijven.
  5. Dit alles kan je downloaden en afprinten om aan de slag te gaan.
  • Om de beginsituatie in kaart te brengen kan je, naast onze online tool, ook de GEZONDHEIDSMATRIX gebruiken. In deze matrix kan je alle acties rond alle onderwerpen van beweging bundelen om een globaal overzicht te krijgen van jouw werking rond beweging. Zo ontdek je rond welke strategieën en op welke niveaus er al veel gedaan wordt, en waar er nog hiaten zijn.
  • Tijdens het uitwerken en uitvoeren van de acties moet je rekening houden met enkele SUCCESFACTOREN. Zo wordt je kans op slagen veel groter!

Wist je dit al? Met het zelfevaluatie-instrument MeMoQ van Kind & Gezin kan je de pedagogische kwaliteit van je kinderopvang nagaan. Het lijkt veel werk… Maar, ook de inspecteurs van de Zorginspectie gebruiken dit instrument, dus op deze manier kijken jullie alvast door eenzelfde bril!
Weet je niet goed hoe aan de slag te gaan met MeMoQ? Onderstaande tool met onderwerp geeft je concrete tips die je kan gebruiken om te werken aan alle dimensies van MeMoQ.