Halsoverkop op meerdere vlakken grote veranderingen doen in je sportclub: da’s geen goed plan. Om het goed aan te pakken, werk je best stap voor stap.
Bepaal een duidelijk doel
. Zo weten jullie altijd waar jullie naartoe werken. Gebruik de informatie die je verzamelde in stap 1 en stap 2 om het doel te bepalen.

 • Neem genoeg tijd voor deze stap, want het formuleren van doelstellingen zal het opstellen, uitvoeren en evalueren van de acties vergemakkelijken.
 • Zorg dat de doelstellingen die je opstelt passen binnen de mogelijkheden van de sportclub. Bv. maak geen doelstellingen over het gedrag van de kinderen (kinderen moeten meer fruit eten), maar over factoren die dat gedrag beïnvloeden (er is een aanbod van fruit of er zijn afspraken met ouders over het meegeven van tussendoortjes).
 • Maak je formulering U-SMART+: uitdagend, specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden en positief geformuleerd.
 • Betrek zoveel mogelijk partijen bij de keuze van de doelstellingen. Plaats bv. een ‘brievenbus’ waarin leden, trainers, ouders … een papiertje met hun doelstellingen kunnen opschrijven. Zo worden ze nadien makkelijker aanvaard.
 • Formuleer voldoende doelstellingen die op korte termijn te realiseren zijn.
 • Beperk je tot de doelstellingen die je kan waarmaken binnen de sportclub.

Wat zijn je prioriteiten?

 • Kies bij het bepalen van je prioriteiten ook voor acties die eenvoudig uit te voeren zijn. Want een succeservaring geeft de nodige energie om de moeilijkere acties tot een goed einde te brengen.
 • Kies voor een mix van prioriteiten op korte en lange termijn.
 • Langetermijnacties, zeker de moeilijke, kan je splitsen in verschillende kleine acties. Zo blijft het overzichtelijker.
 • Kies voor een mix van doelgroepen die je bereikt met je doelstellingen, bv. je bereikt zowel ouders, leden …
 • Kies voor een prioriteit die inspeelt op een aanwezige nood of op meningen die je verzameld hebt. Dat verhoogt het draagvlak, eveneens als eenvoudige acties.

Voorbeeld:

Korte termijnLange termijn
EenvoudigVanaf volgende maand gaan we het drinken van water promoten.Tegen het einde van het seizoen zijn de nieuwe afspraken en regels rond het meebrengen van drank en tussendoortjes ingeburgerd.
MoeilijkerEén nieuwe, gezonde snack een maand lang uittesten in de kantine, naast het bestaande aanbod.Binnen 2 seizoenen is 1/3e van het aanbod in de kantine gezond.