Is jullie beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen opgesteld? Top! Tijd om alles wat tastbaarder te maken. Met concrete acties!

Maak de beschrijving van de acties concreet:

 • Wat is het doel van de actie?
 • Voor welke doelgroep is de actie?
 • Wat is de strategie?
 • Wat maakt de actie eenvoudig/uitdagend?
 • Welk materiaal is nodig?
 • Wie kan ondersteuning bieden?
 • Hoeveel tijd neemt de actie in beslag en wanneer wordt ze best uitgevoerd?
 • Wat is de kostprijs?
 • Wie is de verantwoordelijke voor de uitvoering van de actie?

Hou bij de keuze van je activiteiten rekening met:

 • de infrastructuur van de sportclub;
 • de fysieke omgeving rond de sportclub: wordt de cafetaria ook gebruikt voor culturele activiteiten, ligt de sportclub afgelegen of dichtbij andere cafés …;
 • de tijd en middelen van de sportclub, sportleden en ouders;
 • een mix van strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken en begeleiding;
 • de verschillende werkniveaus: clublid, team, sportclub en omgeving (sportdienst, lokale besturen, supporters, familie …) en wat de sterktes van de doelgroep zijn;
 • de wensen en verwachtingen van alle betrokken partijen;
 • een mix van snel uitvoerbare acties en acties op langere termijn;
 • inspanningen om ook maatschappelijk kwetsbare kinderen en ouders te motiveren vanaf de start;
 • de economische en culturele achtergrond van kinderen en ouders.

Kies een goed startmoment.

Wanneer ga je de nieuwe afspraken invoeren? Kies een gepast moment, bijvoorbeeld:

 • bij de start van een nieuw seizoen;
 • bij een groot evenement of bij een clubfeest;
 • bij veranderingen aan het terrein of veld, of bij verbouwingen.

Het geheim van een geslaagd voedingsbeleid zit in een mix van acties. Acties kunnen ingedeeld worden in 4 strategieën:

 • Educatie: dit zijn alle acties die de sportclub doet om kennis, vaardigheden en attitudes over gezond eten actief aan te brengen. Dat kan op uiteenlopende manieren. Denk aan groepsgesprekken, affiches, een spel spelen …
 • Omgevingsinterventies: dit zijn aanpassingen in de fysieke of sociale omgeving van de sportclub. Die veranderingen maken van de gezonde keuze de meest voor de hand liggende.
  • De fysieke omgeving is de infrastructuur en inrichting (bv. waterkraantjes plaatsen), maar ook het aanbod in de sportclub (bv. evenwichtig aanbod aan dranken en tussendoortjes).
  • In een positieve sociale omgeving voelt iedereen zich goed en dat werkt motiverend. Een positieve sociale omgeving is een belangrijke factor voor het gezondheidsgedrag van de leden en vrijwilligers. De voorbeeldfunctie van de trainers en het bestuur is een belangrijk onderdeel van de sociale omgeving.
 • Afspraken en regels: Die kunnen bijvoorbeeld genoteerd staan in het reglement (bv. afspraken over het meebrengen van drank en tussendoortjes), maar ook informelere afspraken vallen hieronder (bv. afspraken rond het netjes achterlaten van de kleedkamers).

Het is belangrijk dat de regels en afspraken gepaard gaan met transparante procedures en een consequente houding van het team ten aanzien van de naleving ervan. Bv. wanneer iemand toch iets anders bijheeft dan water, dan mag hij of zij dat niet opdrinken tijdens de training, maar krijgt hij/zij wel water in de plaats. Ook een duidelijke communicatie over de afspraken, zowel naar de leden als naar de ouders toe, vergemakkelijkt het handhaven ervan. Geef geregeld een compliment wanneer een afspraak goed wordt nageleefd.

 • Zorg en begeleiding: Binnen deze strategie denk je als sportclub na over de zorg en begeleiding die jullie aanreiken aan leden met (vermoedelijke) gezondheidsproblemen zoals overgewicht, ondergewicht, diabetes …
  Maak met je team duidelijke afspraken over:
  • hoe je problemen tijdig detecteert;
  • hoe je problemen signaleert;
  • hoe en wie de leden begeleidt en optimaal laat participeren in de club en
  • hoe je leden en/of hun ouders eventueel doorverwijst.