Waar staan jullie vandaag? In deze stap bekijk je wat je club nu al doet. Volgende zaken neem je best met de werkgroep onder de loep. Gebruik voor de eerste 3 puntjes het sjabloon ‘beginsituatie’.

1. Lijst op welke acties de club al ondernomen heeft (in het verleden) rond gezond leven of gezond eten.

 • Wat hebben jullie geleerd uit de dingen die je in het verleden gedaan hebt?
 • Wat waren succesfactoren en wat was een drempel? Welke aanpassingen zouden jullie kunnen doen om die drempel te vermijden?
  Hou met die zaken rekening als je nieuwe acties opzet.

2. Zijn er momenteel afspraken met de leden en hun ouders rond eten en drinken in de club?

 • Ga na of er al afspraken zijn.
 • Als er afspraken zijn, bekijk die dan even met de werkgroep.

3. Wat brengen leden van thuis mee?

 • Wat nemen leden mee om te drinken voor/tijdens/na de training?
 • Wat nemen leden mee om te snacken voor/tijdens/na de training?

4. Wat is het huidige aanbod van eten en drinken in de sportclub?

 • Denk aan de kantine of automaten.
 • Gebruik hiervoor de handige checklists: voor dranken, tussendoortjes en/of broodjes.
 • Bekijk ook de voeding en drank die de club gratis aanbiedt, bv. na de match.
 • Bekijk ook welk eten en drinken voornamelijk gekocht worden (door de leden en familie/trainers en coaches/bestuursleden/…).

5. Welke ideeën rond eten en gewicht leven er in je sportclub?

Aan de hand van een fotospel van deze actie-reactie-tool ga je na welke reacties er zijn op situaties rond voeding en gewicht in de club. Bekijk hier de foto’s, en hierbij de toelichting. Die reacties zijn dikwijls het gevolg van vaak voorkomende attitudes en meningen over eten en gewicht die zelden worden uitgesproken, maar die toch duidelijk opmerkingen tussen clubleden in de hand werken.

6. Ga aan de slag met de verzamelde meningen.

In de eerste stap heb je met veel verschillende mensen gepraat of heb je misschien een bevraging gedaan. Het sjabloon ‘Wat leeft er bij ons?’ helpt je om alle meningen op te lijsten. Bespreek dit met de werkgroep.