Een gezondheidsbeleid uitrollen lijkt een hoop werk – en dat is het ook! – maar je staat er niet alleen voor. Partners met gezondheidsexpertise en organisaties die ervaring hebben met (maatschappelijk kwetsbare) jongeren helpen jullie onderweg.

Je kan beroep doen op partners, bijvoorbeeld omdat ze experten zijn rond een gezondheidsthema, omdat kinderen en jongeren het ‘makkelijker’ aannemen van iemand die ze niet dagelijks zien, omdat ze expertise hebben in het werken met kinderen en jongeren, omdat het jullie en hun wereld verruimt … Er zijn bijna evenveel redenen als mogelijke partners.

Uit een bevraging bij de jongeren zelf blijkt dat ze graag meer willen weten over gezonde voeding en zeker over beweging. We zien daar externen het meest voor geschikt: “Als iemand van de sportschool hier komt uitleggen hoe belangrijk beweging is, of een diëtist komt zeggen dat snoepen zo slecht is voor de gezondheid, dan gaan ze dat sneller aannemen.”
(pedagogisch begeleider leefgroep 12-19 jarigen)