Haal expertise in huis en erken de expertise die al aanwezig is. Volgde iemand al een vorming rond gezonde voeding? Kreeg een stagiaire op school vakken over gezondheid die nu nuttig kunnen zijn? Is de nieuwe medewerker gebeten door beweging en ervaringsgericht leren? Nuttige informatie kunnen jullie met elkaar delen op een interne infosessie tijdens de middagpauze.

Jullie zijn allemaal competente mensen. Gasten, collega’s, directies en partners bieden elk hun invalshoek, methodieken, processen. Het kan nuttig zijn om te werken met een werkgroep (zie daarvoor apart punt). Breng al deze invalshoeken samen als kennis die elkaar aanvult. Enkel wanneer alle kennis samengelegd wordt, rendeert dit in acties die meerwaarde bieden. Bouw samen aan een werkbaar gezondheidsbeleid. Bouw dit met alle betrokkenen uit in acties en wees overtuigd van hun meerwaarde. Verdedig die dan ook.

Denk bij deskundigheid verder dan kennis over gezondheid. Medewerkers hebben een basishouding van openheid, respect, betrokkenheid, gelijkwaardigheid en interafhankelijkheid en de vaardigheden om dit toe te passen. Op deze manier vergroten ze hun kans om zowel aansluiting te hebben met partners (professionals, sleutelfiguren …) als de einddoelgroep(en). Ze beschikken over het inzicht om niet enkel te werken op basis van expliciete vragen. Ze zijn in staat om te zien wat achter een vraag zit en zo centraal te focussen op de noden en behoeften. Voor een heel aantal mensen (organisaties en burgers) is het immers moeilijk om hun noden en behoeften te verwoorden.

Beschik je niet over de nodige data (verslagen, cijfers, bevragingen) op zowel lokaal als wetenschappelijk niveau over het thema en de doelgroepen (problemen, hefbomen, krachten, behoeften) om besluiten op te baseren? Heb je het gevoel dat je team kennis te kort komt om optimaal aan het gezondheidsbeleid te werken? Er zijn verschillende manieren om de deskundigheid van het team te verhogen.

  • Nascholingen: neem een kijkje in het vormingsaanbod
  • Ervaringsuitwisselingen met andere voorzieningen en organisaties
  • Samenwerkingen met externe partners (link partners)
  • Nieuwe aanwervingen: vraag bij de sollicitatie bijvoorbeeld naar eerdere ervaringen met gezondheidsbeleid