Heb je een duidelijk zicht op de beginsituatie van het rookbeleid in de zorginstelling? Dan is het tijd om je prioriteiten en doelstellingen te bepalen. Brainstorm met het oog op je doelstellingen

Brainstorm over alle mogelijke onderdelen van een goed rookbeleid. Zo verzamel je ideeën voor je doelstellingen. Het is belangrijk en interessant om zoveel mogelijk input te krijgen. In eerste instantie moeten de ideeën niet uitgewerkt of haalbaar zijn.

Overleg 01

Formuleer doelstellingen

Zet de geselecteerde ideeën om in concrete doelstellingen. Hou zeker rekening met de beschikbare tijd en middelen. Omschrijf verschillende doelstellingen die afgestemd zijn op je visie (zie daarvoor stap 1, waar je je visie hebt vastgelegd). Sta stil bij de formulering. Hoe concreter je je doelstellingen uitwerkt, hoe gemakkelijker je ze kan omzetten in acties.

Formuleer je de doelstellingen SMART:

  • Specifiek – De doelstelling is eenduidig en kan je niet anders interpreteren.
  • Meetbaar – Ik kan meten of de doelstelling wordt bereikt.
  • Acceptabel – De doelstelling is aanvaardbaar voor de doelgroep en/of management.
  • Realistisch – De doelstelling is haalbaar en realistisch (stel je verwachtingen niet te hoog of te laag).
  • Tijdsgebonden – Ik heb de tijdsspanne aangegeven waarin ik de doelstelling wil bereiken.

Zet de doelstellingen in het actieplan. Betrek verschillende partijen bij de keuze van de doelstellingen. Zo worden ze nadien makkelijker aanvaard. Heb je beslist wat de prioriteiten en doelstellingen zijn? Communiceer ze dan naar alle betrokken partijen. Vergeet zeker de directie niet.

Resultaat op het einde van stap 3