Het doel van dit stappenplan? Een omgeving creëren die een gezonde levensstijl in jouw zorginstelling toelaat en stimuleert. Gebruik het stappenplan om het rookbeleid in jouw zorginstelling verder uit te werken.

Het zevenstappenplan is chronologisch opgesteld. Maar de realiteit is vaak anders! Je weet nooit zeker wat er op je pad komt. Als je een stap hebt voltooid, betekent dat dus niet dat de vorige stappen geen aandacht meer verdienen. Zo staat bijvoorbeeld de evaluatie van het proces pas vermeld onder stap zes, maar in realiteit is dit belangrijk in elke stap. De evaluatie loopt dus als rode draad doorheen het stappenplan. Waar je begint, hangt af van de huidige situatie. Het is wél belangrijk dat je alle zeven stappen in het proces meeneemt, zodat je geen kostbare informatie mist.

Stappenplan Zorg En Welzijn Web