In stap 4, bij het opstellen van het actieplan, dacht je al na over de evaluatie. In deze stap werk je de evaluatie verder uit. Doel: volg het ingevoerde rookbeleid op en evalueer het op bepaalde tijdstippen. Evalueer niet alleen het resultaat, maar ook het proces ernaartoe, en stuur eventueel bij. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Een tip? Doe het met het beeld van een fiets:

Bijsturen

Stel je de volgende vragen:

  • Kilometerteller: doelstelling bereikt?
  • Trappers: wat zijn de redenen daarvoor?
  • Dynamo: wat was de motor? Wie was de drijvende kracht? Bijvoorbeeld de werkgroep, iemand van het bestuur, …
  • Remmen: wat kon er beter? Wat remde af?
  • Bagagedrager: was iedereen mee? Houden mensen zich aan de afspraak? Is de handhaving goed gelopen?
  • Licht: wat wil je nog verder onderzoeken? Was er voldoende signalisatie en communicatie?
  • Wielen: waar rij je naartoe? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Welke lessen neem je mee?
  • Stuur: hoe kunnen we bijsturen? Welke aanpassingen zijn er nodig?

Maak een evaluatieverslag op basis van bovenstaande. Om zo het effect en proces van de acties en het beleid te evalueren. Gebruik niet enkel vragenlijsten, maar haal ook data uit gesprekken met patiënten, bezoekers en personeelsleden. Communiceer de evaluatie op een positieve manier naar de betrokken partijen, zo heb je meteen een welverdiende motivatieboost!

Stuur het actieplan bij

Al deze vragen beantwoord? Evaluatieverslag netjes ingevuld? Dan zie je welke acties werkten en welke niet, of onvoldoende. Leer uit acties die niet goed verliepen en blijf kritisch. Pas de nodige acties aan op basis van feedback van de werknemers, de (tussentijdse) evaluatie van de werkgroep en de realiteit in het ziekenhuis. Communiceer en verduidelijk het aangepaste actieplan via de gebruikelijke kanalen. Vermeld de datum van aanpassing of het versienummer van het plan, zodat er geen verwarring ontstaat. Je wil geen verschillende versies in omloop!

Resultaat op het einde van stap 6