Het rookbeleid staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het interne kwaliteitsbeleid van de zorginstelling. Een goed rookbeleid is een continu proces, een duurzaam beleid vraagt bovendien om voortdurende inspanningen. Het is belangrijk om voldoende en enthousiast te blijven communiceren om het draagvlak te behouden en te versterken.

Meerjarenplan

Stel een meerjarenplan op om het rookbeleid actief te houden. Het meerjarenplan bevat bijsturing van lopende acties, planning van nieuwe acties, planning voor een nieuwe meting en voorstellen naar diepe verankering.

Regelmatig meten, monitoren, herbekijken en rapporteren van de implementatie dragen bij tot verankering. Voorzie educatie en training voor nieuwe medewerkers om kennis en vaardigheden te boosten. En bied anciens opfriscursussen aan.

Neem het meerjarenplan mee naar elk relevant overleg. Breng het als agendapunt aan. Stel een meerjarenplan op, zodat de uitwerking van het beleid een cyclus wordt, met onder andere:

  • succesvolle acties benoemen.
  • lopende acties bijsturen: maak duidelijk hoe je de lopende acties kan verbeteren of vervangen.
  • nieuwe acties plannen: geef aan wanneer je nieuwe acties laat plaatsvinden.
  • nieuwe behoeftebevraging plannen: om nieuwe acties opnieuw af te stemmen met de behoeften van de werkgroep.
  • overige taken: andere elementen die essentieel zijn om het beleid verder te verankeren.