Gedragsveranderingstechnieken

Gedragsveranderingstechnieken kan je gebruiken om drempels tot het stellen, veranderen of volhouden van gedrag weg te nemen. Via deze filtertool kan je op zoek gaan naar geschikte gedragsveranderingstechnieken voor jouw interventie, methodiek of project.
Meer info over hoe je deze filtertool gebruikt en hoe hij tot stand kwam,
lees je in de gebruikswijzer.

Zoeken

Competenties

Drijfveren

Context