Voeding

Voeding en duurzaamheid

Secundair onderwijs

Tweede graad

Eindtermen

BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.11      De leerlingen hanteren aangereikte strategieën om vormen van inspraak, participatie en besluitvorming toe te passen, rekening houdend met de rechten en plichten van iedereen. (2de graad – A stroom, B stroom)BC 7.18 De leerlingen beschrijven concrete situaties met betrekking tot mensenrechten. (2de graad – B stroom)
BC 7.20      De leerlingen illustreren sociale rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid aan de hand van concrete voorbeelden. (2de graad – A stroom)

Leerdoelen

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen voorbeelden geven van handelingen om afval te verminderen
  • Jongeren kunnen manieren formuleren voor het vermijden van verpakking

Materialen en methodieken