Voeding

Gezonde en milieuverantwoorde voeding

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

BC 7.7      De leerlingen onderbouwen een eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare informatie en geldige argumenten (transversaal).
BC 7.13      De leerlingen verklaren de impact van globale uitdagingen van duurzame ontwikkeling op het lokale niveau. (transversaal) (1ste graad, A en B stroom)
DZH 11.1      De leerlingen beargumenteren hun keuzegedrag bij aankopen rekening houdend met hun behoeften en beïnvloedende factoren. (1ste graad, A en B stroom)

Leerdoelen

Kennis

 • Jongeren kunnen aan de hand van de drie uitgangspunten van de voedingsdriehoek uitleggen wat een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon inhoudt
  • Jongeren formuleren dat het goed is om in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding te eten
  • Jongeren formuleren dat het goed is om zo weinig mogelijk lege calorieën te eten
  • Jongeren formuleren dat we voedselverlies moeten vermijden en niet meer moeten eten dan nodig
 • Jongeren kunnen uitleggen wat de milieu-impact van voeding is en kunnen daarbij een aantal milieu-indicatoren (bv. uitstoot van broeikasgassen, biodiversiteit, water- en grondgebruik) opsommen
 • Jongeren identificeren aan de hand van de voedingsdriehoek waaruit een gezond en milieuverantwoord voedingspatroon bestaat
 • Jongeren sommen voorbeelden op van gezonde voedingspatronen

  Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren kunnen opzoeken en aangeven welke voedingsmiddelen welke voedingsstoffen voornamelijk aanbrengen
  • Jongeren kunnen de noodzakelijk aanbevelingen van verschillende voedingsstoffen opzoeken en weergeven per leeftijdscategorie
  • Jongeren kunnen voedingsmiddelen categoriseren op basis van hun effect op gezondheid
  • Jongeren kunnen voedingsmiddelen categoriseren op basis van hun effect op het milieu
  • Jongeren sommen met behulp van de voedingsdriehoek op welke voedingsmiddelen/dranken meer gegeten/gedronken moeten worden
  • Jongeren sommen met behulp van de voedingsdriehoek op welke voedingsmiddelen/dranken minder gegeten/gedronken moeten worden
  • Jongeren sommen met behulp van de voedingsdriehoek op welke voedingsmiddelen/dranken zo weinig mogelijk gegeten/gedronken moeten worden
  • Jongeren kunnen inschatten en aangeven wat een gezonde en milieuverantwoorde portie groenten/vlees/aardappelen/fruit/… is
  • Jongeren kunnen gezond snacken
  • Jongeren kunnen de link toelichten tussen voeding en beweging/sedentair gedrag

   Materialen en methodieken