Bewegen en minder zitten

Minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

DZH 6.37      De leerlingen gebruiken courante technische systemen duurzaam, veilig en ergonomisch (A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.1      De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl (A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.2      De leerlingen stellen gezondheidsbevorderend gedrag binnen de schoolse context vanuit inzicht in het belang van preventie en mogelijke risicofactoren (A- en B-stroom).

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren begrijpen dat de kans op blessures afhangt van verschillende factoren zoals persoonlijke fitheid, de intensiteit en duur van beweging en risicofactoren uit de omgeving.
  • Jongeren begrijpen dat lichamelijke klachten kunnen voorkomen als gevolg van langdurig zitten (bv. zittend studeren, schermtijd).

Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren lassen na een fysieke activiteit voldoende rust in om te recupereren.
  • Jongeren geven oorzaak en gevolg van een blessure aan.