Bewegen en minder zitten

Minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

ET WK, WET&TO 6.25      De leerlingen onderzoeken het verband tussen snelheid, afstand en tijd (A-stroom).
LG&EGZ 1.1      De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl (A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.2      De leerlingen stellen gezondheidsbevorderend gedrag binnen de schoolse context vanuit inzicht in het belang van preventie en mogelijke risicofactoren. (1ste graad, A- en B-stroom)

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren geven aan welke organen betrokken zijn bij de ademhaling en kennen de relatie met bewegen aan de verschillende intensiteiten.
  • Jongeren verklaren waarom een gezonde mix van zitten, staan en bewegen voor hen belangrijk is.
  • Jongeren formuleren de gezondheidsaanbevelingen voor beweging en lang stilzitten voor adolescenten.

Vaardigheden & attitudes

  • Jongeren meten met en zonder materiaal hun hartslag in rust en in beweging.