Bewegen en minder zitten

Minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek

Secundair onderwijs

Eerste graad

Eindtermen

LG&EGZ 1.1      De leerlingen verklaren het belang van een gezonde levensstijl (A- en B-stroom).
LG&EGZ 1.2      De leerlingen stellen gezondheidsbevorderend gedrag binnen de schoolse context vanuit inzicht in het belang van preventie en mogelijke risicofactoren. (1ste graad, A- en B-stroom)
LG&EGZ 1.9      De leerlingen voeren, conform de bewegingsnorm en rekening houdend met hun eigen fysieke capaciteiten, op veilige wijze bewegingen en activiteiten uit in verschillende omgevingen met nadruk op plezier in beweging en sport (A- en B-stroom).

Leerdoelen

Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren reflecteren over hun eigen levensstijl (zit - en beweeggewoonten) en vergelijken dit met de gezondheidsaanbevelingen.
  • Jongeren stellen haalbare doelen op om minder te zitten en meer te bewegen om de kans op gedragsverandering te vergroten.
  • Jongeren passen gedurende hun (school)dag bewegingstussendoortjes toe om lang stilzitten te doorbreken. 
  • Jongeren spreken in co-creatie met de leerkracht af om beweging en zitonderbreking toe te laten voor, tijdens en na de les.