Europese Farm2Fork-conferentie: Gezond Leven was erbij

22.10.2020

Eind 2019 presenteerde de Europese Commissie de ‘Green Deal’ . Met dit actieplan wil de EU klimaatneutraal zijn tegen 2050. Daarbij streeft ze een win-win na: de klimaat- en milieuproblemen grondig aanpakken en tegelijk economische groei stimuleren. Om specifiek onze voedselsystemen duurzamer én gezonder te maken, stelde de Commissie in mei 2020 de ‘Farm to Fork’-strategie voor. Farm to Fork (‘van boer tot bord’) is deel van de Green Deal en moet een bijdrage leveren om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Om alle Farm to Fork-stakeholders samen te brengen, werd op 15 en 16 oktober 2020 de eerste Europese Farm to Fork-conferentie georganiseerd. Een jaarlijkse conferentie over duurzaamheid, voeding en gezondheid. Daar mocht en wou Gezond Leven natuurlijk niet ontbreken.

Holistische kijk

Aan de start van de conferentie werd gezegd dat de EU op een bijzonder moment is beland: we moeten gezondheid vanaf nu echt op een holistische manier benaderen. Niet alleen de menselijke gezondheid, maar ook de gezondheid van onze planeet. Die visie ondersteunt en hanteert Gezond Leven ook sinds de lancering van de omgekeerde voedingsdriehoek. Lees hier meer.

Shift in het voedingspatroon

Er is een shift nodig om naar gezonde en duurzame voedselsystemen te evolueren. De conferentie focuste sterk op de productie en consumptie van dierlijke producten. Wat tijdens de herziening van de voedingsdriehoek in 2017 al duidelijk werd, werd bevestigd. Zowel de verhouding plantaardige versus dierlijke voeding als het aandeel ultrabewerkte producten in de Europese voedingspatronen verdienen aandacht in de evolutie naar gezondere en duurzamere voedingspatronen. Niet alleen de consumptie van producten met grote milieu-impact en gezondheidsimpact moet verminderen, maar over het algemeen moet de milieu-impact van alle producten gereduceerd worden door de productie te verduurzamen. Duurzame, gezonde producten moeten de norm worden. Ook het verminderen van voedselverliezen en overconsumptie worden benoemd in de strategie.

Wat is de rol van de consument?

Wat is de verantwoordelijkheid van de consument in dit hele verhaal? Een vraag die regelmatig op de voorgrond kwam tijdens de conferentie. Sommigen vinden dat het koopgedrag van de consument de transitie naar gezonde en duurzame voedselsystemen zal moeten sturen. Want: als de vraag er is, zal het aanbod (moeten) volgen. Bijgevolg is er vraag naar meer focus op het informeren van de consument (bv. via labels zoals Nutri-Score) en educatie (bv. via scholen), zodat die de nodige kennis en motivatie heeft om gezonde en duurzame keuzes te kunnen maken. Anderen menen dat de landbouw en industrie de eerste stap moeten zetten. We moeten streven naar een voedingsaanbod, en ruimer een voedselomgeving, die de gezonde en duurzame keuze betaalbaar en vanzelfsprekend maakt. En de consument zal volgen. Bij Gezond Leven weten we al langer dat het puur informeren van de consument onvoldoende is om gedrag te veranderen. De voedselomgeving speelt een zeer grote rol en het is niet correct om de verantwoordelijkheid volledig bij de consument te leggen. Wij zijn dan ook voor een aanpak die alle stakeholders betrekt en de verantwoordelijkheden verdeelt. Zowel het creëren van een duurzame en gezonde voedselomgeving als het informeren en sensibiliseren van de consument zal bijdragen tot het maken van duurzame, gezonde keuzes.

Hoe gaat het nu verder?

Dat een gezond, duurzaam voedselsysteem ‘the only way to go’ is in de Farm to Fork-strategie, is overduidelijk. Om dat te bereiken zullen we onze krachten moeten bundelen. Uiteraard zullen we op bepaalde punten moeten inbinden, maar we moeten deze transitie vooral zien als een opportuniteit waar we op lange termijn de vruchten van zullen plukken. De volgende stap die moet gebeuren is de vertaling van de strategie naar wetten en daarna moeten de lidstaten er concreet mee aan de slag.

Naast dit Europese verhaal beweegt er ook iets op het Vlaamse niveau. Op Wereldvoedseldag kondigde minister Crevits aan dat ze werk zal maken van een Vlaamse voedselstrategie. De strategie steunt op 4 pijlers, waaronder ‘gezonde en duurzame voeding voor iedereen’.

Gezond Leven volgt beide initiatieven op de voet op en draagt met plezier bij aan de realisatie van gezonde en duurzame voeding voor iedereen.

“For a fair, healthy and environmentally-friendly food system”
#EUGreenDeal
#EUFarm2Fork