Vlaams Instituut Gezond Leven pleit voor overheidsgesteund gezondheidslabel op voedselverpakkingen

24.05.2018

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil een gezondheidslabel op voedselverpakkingen invoeren . Dat moet de consument helpen om in de winkel gezondere keuzes te maken. Het Vlaams Instituut Gezond Leven is voorstander van het Franse ‘Nutri-Score’ label. “Toch moet ook het effect van dat label op het koop- en eetgedrag van de consument blijvend opgevolgd en geëvalueerd worden.”

Momenteel bestaat er in België geen uniform gezondheidslabel dat alle voedingsproducenten op hun producten gebruiken. Heel wat bedrijven en retailers introduceren wel eigen gezondheidslabels met elk hun eigen visuele weergave en interpretatie.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven staat hier kritisch tegenover, omdat het leidt tot verwarring bij de consument. Dat is zeker het geval wanneer voedingsproducenten moeten betalen voor het gebruik van zogenaamde ‘positieve’ labels. Die labels maken duidelijk of een bepaald product een betere keuze is binnen een productcategorie.  

“Een product van het ene merk kan het label dragen terwijl een vergelijkbaar product van een ander merk het niet draagt. Dat schept verwarring. Maakt de fabrikant gewoon geen gebruik van het gezondheidslabel of voldoet het product niet aan de criteria? Voor de consument is dit niet duidelijk”, zegt Loes Neven, senior stafmedewerker van Gezond Leven.

Bovendien is het voor de consument niet altijd eenvoudig om al die verschillende labels correct te interpreteren. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vraagt zich dan ook af of het een bewuste strategie is van de voedingsindustrie om zelf labels naar voor te schuiven om de eventuele keuze van de overheid voor een strenger beoordelingssysteem te counteren.

“Daarom zijn wij voorstander van een uniform gezondheidslabel dat door de federale overheid wordt ingevoerd en dat de voedingsindustrie vrijwillig kan gebruiken. Verplichten kan niet op basis van de Europese wetgeving, maar áls ze er een gebruiken, moet het dan wel het overheidslabel zijn”, licht Loes Neven toe.

Nutri-Score

In 2017 voerde de Franse overheid het ‘Nutri-Score’ label in. Op basis van een algoritme wordt aan een product een kleur in combinatie met lettercode toegekend om een gezondheidsscore te geven.

Lange tijd was het onduidelijk of gezondheidslabels mensen effectief aanzetten om gezonder te consumeren. Na invoering van de Nutri-score in Frankrijk blijken de eerste praktijkresultaten echter positief: mensen kopen gezonder. Het Vlaams Instituut Gezond Leven is daarom ook voorstander van dat label en vraagt minister Maggie De Block om het proactief in te voeren.

Opvolgen en bijsturen

Toch blijft het belangrijk dat de effecten van een gezondheidslabel op het koop- en eetgedrag van de Vlaming opgevolgd en geëvalueerd worden.

“Hoewel de eerste onderzoeken in Frankrijk positief zijn, moeten we er vooral op toezien dat er geen onverwachte neveneffecten op lange termijn opduiken. Als dit het geval is, moeten we het Nutri-Score systeem kunnen bijsturen.” 

Breder gezondheidsbeleid

Daarnaast pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven ervoor om de introductie van een voedingslabel te kaderen in een breder gezondheidsbeleid, waarin ook nog heel wat andere effectieve maatregelen worden genomen. “Een voedingslabel alleen zal de obesitasepidemie niet indijken. Ook andere maatregelen zijn belangrijk. In die zin pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven ook voor gezonde drankautomaten op school, een taks op ongezonde voeding of een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen.”

Lees hier meer over voedingslabels.