Werkloosheid: zoveel meer dan alleen financiële stress

26.04.2024

Verdriet, teleurstelling, boosheid, verwarring, … niet iedereen kan vandaag op de Dag van de Arbeid zeggen dat die een zinvolle baan heeft. Werkloos zijn, al dan niet vrijwillig, kan een schok zijn en negatieve gevolgen hebben voor je fysieke én mentale gezondheid.

Het verlies van een baan gaat verder dan alleen financiële stress. Werkloosheid heeft een heel scala aan consequenties, waardoor de bouwblokken van de geluksdriehoek mogelijk onder druk komen te staan. Mensen ervaren angst- en depressieve gevoelens, waardoor ze bijvoorbeeld slechter slapen of hartkloppingen krijgen. Doordat het dagelijkse contact met collega’s wegvalt, kunnen ze ook sociaal geïsoleerd geraken. Werkloosheid kan het gevoel van verbondenheid met anderen verminderen en het zelfvertrouwen aantasten. Je gaat twijfelen aan je capaciteiten en dat kan je kansen om een nieuwe job te vinden, hypothekeren. Ook bekende mensen, zoals acteur Chris Willemsen, blijven niet gespaard van de ingrijpende gevolgen van werkloosheid. Zijn verhaal kan je hier beluisteren.

Meer weten over wat werkloosheid met je kan doen? Prof. dr. Hans De Witte legt het uit in dit filmpje.

Zoek steun bij anderen

Wie geconfronteerd wordt met jobverlies of werkloosheid, kan veel hebben aan de steun van vrienden en familie. De verbinding die je met deze mensen voelt, zorgt voor een positief effect op je mentaal welbevinden. Zij maken dat je de stress in je dagelijks leven als minder zwaar ervaart en minder doorweegt op je gezondheid. Met de oefening een netwerk van steun kan je jouw lokale netwerk in kaart brengen. Warme en betekenisvolle contacten laden onze batterijen op en geven ons de kans om te groeien als persoon. Omringd zijn door mensen bij wie je jezelf kan zijn en die je steunen, helpt je om het bouwblok ‘goed omringd zijn’ stevig op te bouwen. Zo kan je werken aan je geluk.

Kwetsbare jongeren zijn risicogroep

Het is dus belangrijk om te erkennen dat werkloosheid niet alleen een economische uitdaging is. In heel wat landen blijkt immers dat hoe hoger de werkloosheidsgraad, hoe hoger het zelfmoordcijfer. Vooral kwetsbare jongeren en jongeren zonder opleiding zijn een risicogroep. Daarom is het essentieel dat zij zich laten begeleiden. Loopbaancoaches, jobcoaches en trajectbegeleiders kunnen je helpen om een job te vinden die bij je past. Maar naast jobgerelateerde en softskill vaardigheden, zijn veerkracht en je goed in je vel voelen ook belangrijke aspecten in de zoektocht naar werk. Voor (job)coaches die hierop willen inzetten bij het begeleiden van (kwetsbare) werklozen, is er ‘Krachtboom!’. Deze methodiek bestaat uit laagdrempelige en onderbouwde manieren om aan de slag te gaan met mentaal welbevinden en veerkracht. Meer informatie over ‘Krachtboom!’ vind je in deze infographic. De projectpagina zet je verder op weg.

Digitale halfuurtjes voor jobcoaches

Professionals kunnen gratis aansluiten op de digitale gezonde halfuurtjes over ‘Krachtboom!’, georganiseerd door de Vlaamse Logo’s. Voor meer informatie kan je terecht bij:  

  • Limburg: 21 mei 2024: meer info via logo@logolimburg.be 
  • Vlaams Brabant: 23 mei 2024: meer info via Lien Sergooris: lien@logozenneland.be
  • West-Vlaanderen: 25 juni 2024: meer info staat hier.