Klaar om jouw school een energieboost te geven met Snack & Chill?

Waarom?

Scholen 1 1080x1080

Hoe?

Zoek steun!

  • Zoek gemotiveerde leden van het schoolteam die het project met trots willen voortrekken op school. Of misschien kan een werkgroep dit opnemen: de werkgroep gezondheid? De werkgroep MOS? De leerlingenraad?
  • Ga samen met de trekkers na of de leerlingen openstaan voor het project. Want alleen met enthousiaste leerlingen zal het project slagen.
Cucumber 8

Nagaan of de leerlingen openstaan voor het project? Zo doe je dat:

  • Wil je graag nu meteen weten hoe de leerlingen over Snack & Chill denken? Hoe ze het project zouden vormgeven? En wie bereid zou zijn om mee te helpen? Neem de online vragenlijst ‘Wat wil jij op school’ af. De antwoorden van de leerlingen worden in een duidelijk overzichtje weergegeven. Heel eenvoudig!
  • Vragenlijst afgenomen? Dan heb je 2 vliegen in één klap! Je weet niet alleen hoe ze erover denken, maar je creëert ook draagvlak door hen inspraak te geven.

Leerkrachten overtuigen? Zo doe je dat:

  • Motiveer waarom een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes belangrijk is op school. Doe dit eventueel aan de hand van deze fiche of met behulp van deze powerpointpresentatie. Daarin staan alle voordelen! Welke leerkracht wil geen geconcentreerde leerlingen in de les? Plan maar in op de eerstvolgende personeelsvergadering.
  • Toon aan dat je met Snack & Chill inzet op verschillende sleutelcompetenties.
  • Nam je de online vragenlijst af? Top! Gebruik de resultaten om aan te tonen hoeveel procent van de leerlingen gezonde dranken en tussendoortjes wil op school, en hoeveel leerlingen willen meehelpen aan het project.

Iedereen overtuigd?

Nog vragen?