Vermijd om met de auto te gaan werken. Is de afstand te groot om met de fiets te gaan? Bekijk dan of je een deel van je traject met het openbaar vervoer kan doen. Kortom, omzeil de files, kies voor duurzame mobiliteit en zit zo minder lang stil.

Mobiliteitsacties

‘STOP’ staat voor ‘zo veel mogelijk Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, en minder de Personenwagen inzetten’. Gebruik STOP als basis om je medewerkers aan te sporen om een eerste stap te zetten naar een actieve leefstijl. De focus ligt op autominderen. Dat betekent meer het openbaar vervoer en minder de eigen wagen gebruiken en kiezen voor een leefstijl met minder lang stilzitten en wat meer beweging van lichte intensiteit. 

Organiseer zelf een STOP-week in je onderneming. 10.000 stappen is een mooie actie om wandelen naar het werk aan te moedigen. Of zet bijvoorbeeld een proefproject op door tijdelijk een aantal fietsen te huren aan het station. Je kan hiervoor terecht bij Fiets&Werk. Organiseer een wedstrijd binnen de onderneming of doe mee met bestaande mobiliteitsacties zoals de Week van de Mobiliteit of Car Free Day. Gebruik daarbij de campagnematerialen en communicatiemiddelen van de gekozen mobiliteitsacties.

Of ga nog een stapje verder. Promoot actief woon-werkverkeer met Stappen en Trappen, te voet of per fiets, en ga voor wat beweging met matige of hoge intensiteit. 

Mobiscan: woon-werkverkeer onder de loep

Gevaarlijke wegen zijn een grote drempel om te voet of met de fiets naar het werk te gaan. Spreek je gemeente aan om de infrastructuur voor voetgangers en fietsers te verbeteren. Om efficiënt knelpunten aan te pakken kan je een mobiliteitsanalyse (laten) uitvoeren.
Een mobiliteitsanalyse of mobiscan is een gedetailleerde mobiliteitsdoorlichting van een onderneming of bedrijvenzone. De scan analyseert de bereikbaarheid van je onderneming of je bedrijvenzone en brengt de mobiliteitsstromen in kaart. Op basis van die gegevens worden maatregelen voorgesteld om de mobiliteit van je medewerkers te verbeteren. Geef ook hier waar mogelijk de voorkeur aan verplaatsingen te voet, per fiets en met het openbaar vervoer.

Financiële triggers

Ondernemingen kunnen hun medewerkers aansporen om te kiezen voor actieve in plaats van passieve verplaatsingen met een fietsvergoeding, een wandelvergoeding, en het mobiliteitsbudget.

Bovendien kunnen ondernemingen helpen door een aantal typische woon-werkfietsroutes te inventariseren en bekend te maken onder hun medewerkers, of door verplaatsingen in groep te organiseren (gezamenlijk vertrek en op specifieke tijdstippen passages langs andere punten).

#goedopweg met tips en tricks

Op zoek naar inspirerende verhalen, doeltreffende tips en een uitgebreid aanbod om actiever en milieuvriendelijker met verplaatsingen om te gaan? Onder de noemer #goedopweg worden verhalen, ervaringen en inspirerende praktijken in slimme mobiliteitskeuzes gebundeld.

Hulp nodig?  

Provinciale mobiliteitspunten 

De mobiliteitsadviseurs van de provinciale Mobiliteitspunten helpen werkgevers om de mobiliteit naar en rond de onderneming te optimaliseren. De coördinatie van de bedrijfsmobiliteit (woon-werkverkeer en zakelijk verkeer) en de aanmoediging van duurzame vervoersvormen zoals openbaar vervoer en carpooling vormen de hoofddoelstellingen.

Mobiel Vlaanderen

Op de website van Mobiel Vlaanderen vind je alle mogelijke informatie over verkeer, mobiliteit en openbare werken in Vlaanderen, België en Europa. 

Netwerk duurzame mobiliteit

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is een direct aanspreekpunt voor alles wat met duurzame mobiliteit te maken heeft. De website is een centrale informatie- en inspiratiebron van iedereen die het voortouw neemt in duurzame mobiliteitstransitie. 
Het netwerk zelf bestaat uit organisaties, ondernemingen, burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen voor wie duurzame mobiliteit een belangrijke hefboom is om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

Subsidies voor duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Projecten die tot doel hebben om het aantal autoverplaatsingen op het vlak van woon-werkverkeer te verminderen, kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring door het fonds. Ondernemingen of andere private instellingen, maar ook lokale of provinciale overheden of andere publieke instellingen (in samenwerking met een private partner) kunnen de subsidie aanvragen.