Beleid rond minder lang stilzitten op school

Wat is een beleid rond minder lang stilzitten op school?

Bewegingstussendoortjes tijdens de les, statafels in de klas, software die je eraan herinnert even het zitten te onderbreken in de computerklas, een speelplaats die lang stilzitten ontmoedigt, actieve verplaatsingen voor schooluitstappen,  … Het zijn één voor één voorbeelden die een plaats kunnen krijgen binnen het beleid rond minder lang stilzitten van jouw school. Mooie initiatieven, maar toch maken die verschillende activiteiten nog geen samenhangend beleid rond minder lang stilzitten. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën.

Op weg naar een beleid rond minder lang stilzitten

Een beleid rond minder lang stilzitten uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je samen met het schoolteam, de leerlingen en de ouders – stap voor stap evolueert van losse acties rond minder lang stilzitten op school naar een samenhangend beleid. 

Succesfactoren voor een beleid rond minder lang stilzitten

Wat geeft het beleid rond minder lang stilzitten op jouw school meer kans op slagen? We onderscheiden enkele succesfactoren, zoals deskundigheidsbevordering van het schoolteam en de ouders, de betrokkenheid van ouders en activerend of ‘actief’ toezicht.

Benieuwd naar de andere cruciale factoren? Ontdek ze allemaal in het spinnenweb gezondheidsbeleid