Beleid rond minder lang stilzitten

Bewegingstussendoortjes tijdens de les, statafels in de klas, software die je eraan herinnert even het zitten te onderbreken in de computerklas, een speelplaats die lang stilzitten ontmoedigt, actieve verplaatsingen voor schooluitstappen,  … Het zijn één voor één voorbeelden die een plaats kunnen krijgen binnen het beleid rond minder lang stilzitten van jouw school. Mooie initiatieven, maar toch maken die verschillende activiteiten nog geen samenhangend beleid rond minder lang stilzitten. Hoe moet het dan wel? Het geheim zit hem in een gezonde mix van strategieën.

Lang stilzitten

Lang stilzitten of sedentair gedrag leidt tot gezondheidsrisico’s, zelfs wanneer kinderen en jongeren voldoende bewegen (60 minuten matig intensief per dag). Daarom is een beleid rond minder lang stilzitten op school belangrijk. 

Factoren die ervoor zorgen dat kinderen lang stilzitten op school

  • We associëren stilzitten met orde en structuur, (lichaams)beweging met chaos.
  • Veel lokalen zijn te klein. Ze laten weinig beweging toe.
  • Kleuters moeten ‘leren’ zitten als voorbereiding op het lager onderwijs.
  • Er is weinig budget om materialen aan te kopen of om de speelplaats in te richten. 
  • Er is te weinig personeel om tijdens de pauzes toezicht te houden.

Voor al deze factoren zijn er haalbare oplossingen.

De gezondheidsmatrix voor een samenhangend beleid minder lang stilzitten

De gezondheidsmatrix helpt je om alle losse initiatieven rond minder lang stilzitten te inventariseren, acties te plannen en te verwerken in een samenhangend beleid. Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je rekening moet houden in je beleid.

Wanneer?

Er zijn veel kansen om aan dit thema te werken.

  • Je kan het integreren in de lessen Nederlands, wiskunde en wetenschappen of techniek of in de activiteiten wiskundige initiatie, muzische vorming of mens en maatschappij.
  • Of je kan het koppelen aan andere activiteiten (zoals de week van de mobiliteit, het octopusplan) of evenementen (zoals schoolfeesten, oudercontacten, infomomenten). 

Acties rond minder lang stilzitten zijn niet gebonden aan een periode. Ze kunnen op alle mogelijke momenten tijdens het schooljaar. Bovendien is het belangrijk om het thema levendig te houden, met terugkerende uitdagingen en aandachtstrekkers.

Voorbeeld

Bekijk een uitgewerkt voorbeeld van de gezondheidsmatrix rond minder lang stilzitten. Dat voorbeeld kan je gebruiken als inspiratie. Elke school vertrekt vanuit een andere beginsituatie, andere doelstellingen en andere mogelijkheden. Daarom zal elke gezondheidsmatrix en elk beleid er anders uitzien.

Wil je een beleid rond minder lang stilzitten uitbouwen voor het personeel van je school? Check dan www.gezondwerken.be.