Een infosessie organiseren over stoppen met roken, regels rond de e-sigaret opnemen in het schoolreglement of een rookverbodsbord plaatsen op school. Het zijn mooie voorbeelden van hoe je op school kan werken aan het thema roken. Maar: een paar losse acties maken geen echt rookbeleid. Daarvoor is meer nodig. Wat? Je ontdekt het hieronder.

Gezondheidsmatrix als basis van je rookbeleid

Matrixen, alleen in de wiskundeles? Mooi niet. Onze gezondheidsmatrix is het ideale hulpstuk om een rookbeleid op te zetten. Want ze stelt schematisch de 4 verschillende strategieën en 4 niveaus voor waarmee je rekening moet houden in je beleid. Het is de bedoeling dat je acties bedenkt voor zo veel mogelijk strategieën, op zoveel mogelijk niveaus. Pas dan spreek je over een samenhangend rookbeleid.

Meer weten over de gezondheidsmatrix en hoe je die invult?

Even praktisch: voorbeeld gezondheidsmatrix

Dat was de theorie, nu de praktijk. Hier vind je een voorbeeld van een gezondheidsmatrix, specifiek voor een rookbeleid:

Voorbeeld gezondheidsmatrix rookbeleid op school

Zo zie je hoe een matrix er kan uitzien. ‘Kan’, want het is natuurlijk de bedoeling dat je de gezondheidsmatrix op maat van jouw school invult.

Gebruik ook deze checklist voor een rookbeleid op school.

Acties uitdenken? Wij helpen!

Geen idee welke acties je kan uitdenken voor de vier strategieën van de gezondheidsmatrix? Geen probleem. Per strategie bieden we je de nodige handvatten aan: