Uiteraard draait het er hier niet om de kinderen te sensibiliseren rond roken, maar het draait wel om het rookgedrag van de personeelsleden, ouders en derden in de buurt van de opvang.

Met roken bedoelen we zowel het roken van tabaksproducten als van elektronische sigaretten (‘e-sigaret’).

Passief roken of onvrijwillig meeroken gebeurt als niet-rokers tabaksrook uit de omgeving inademen. Dat is tweedehandsrook: een dodelijke cocktail van meer dan 4.000 irriterende stoffen, toxines en kankerverwekkende stoffen. Hinderlijk, maar ook heel gevaarlijk. Voor volwassenen en zeker voor kinderen.

Naast tweedehandsrook bestaat er derdehandsrook. Dat zijn de giftige stoffen die blijven hangen in zetels, kleding, stof, de vloer, de oppervlakte … lang nadat de sigaret is gedoofd. Het is een bedreiging voor de gezondheid van baby’s, peuters en kinderen.

Met Generatie Rookvrij streven we naar een maatschappij waarin ieder kind dat vanaf 2019 wordt geboren, rookvrij kan opgroeien. Ook kinderopvang kan hier een rol spelen. Hier vind je meer info over Generatie Rookvrij.

Hoe kan je als opvang bijdragen aan een rookvrije generatie?

-Zorg dat er regels en/of afspraken zijn met de personeelsleden, ouders en derden (bv. leveranciers) rond het rookverbod in de omgeving van de kinderopvang en de kinderen. Schrijf deze afspraken neer in het huishoudelijk reglement, de onthaalbrochure, website … Neem ook zeker de e-sigaret op.Houd rekening met volgende momenten en locaties waar afspraken over nodig zijn:

 • roken in de opvangruimte, buiten de opvanguren (bv. in het weekend of na sluitingstijd) 
 • roken in de opvangruimte, tijdens festiviteiten (kerstmarkt, ouderfeest …)
 • roken in nabijgelegen ruimtes van de opvang
  (bv. de bureau, gang, berging of garage), zowel tijdens en buiten de opvanguren, als tijdens festiviteiten
 • roken aan de ingang van de kinderopvang 
 • roken tijdens uitstapjes met de kinderen

Ideale situatie = Roken in de opvangruimte, nabijgelegen ruimtes en aan de ingang van de kinderopvang ALTIJD verbieden.

-Zorg dat personeelsleden, ouders en derden worden aangesproken indien zij het rookverbod overtreden.

-Maak het algemeen rookverbod in je kinderopvang duidelijk bekend (bv. via signalisatie, brief aan de ouders, huishoudelijk reglement, onthaalbrochure, kennismakingsgesprek).

-Zorg dat er geen asbakken aanwezig zijn.

Hoe kan de kinderopvang rokende personeelsleden helpen? Hoe kan je als onthaalouder zelf stoppen met roken?

 • Het is belangrijk dat je ook voldoende aandacht besteedt aan rookstopondersteuning voor het personeel of voor jezelf. Ook ouders kan je betrekken.
 • De begeleiding door een tabakoloog wordt gedeeltelijk terugbetaald. Ook wordt sommige rookstopmedicatie gedeeltelijk terugbetaald. De tabakoloog of huisarts kan de roker hierover informeren.
 • Rookstopaanbod:
  • Individuele begeleiding bij een tabakoloog. Wil je weten waar er tabakologen zijn met een individuele praktijk? Neem een kijkje op www.tabakologen.be.
  • Groepscursussen die begeleid worden door een tabakoloog. Weten of er in je gemeente een groepscursus plaatsvindt? Neem een kijkje op www.tabakologen.be.
  • Tabakstop: het nummer (0800 111 00) staat op elk sigarettenpakje. Hier kan de roker telefonisch terecht voor hulp en advies. Aan de andere kant van de lijn zitten erkende rookstopbegeleiders met een luisterend oor. Zij kunnen de roker ook een gratis coachingtraject van enkele maanden aanbieden. Lees er meer over op www.tabakstop.be.


Stappenplan Kinderopvang

Wil je het rookbeleid van jouw opvang concreter uitwerken, dan kan je hiervoor onze instrumenten gebruiken: 

 • Gebruik HET STAPPENPLAN om stap voor stap een werking rond roken uit te werken.
 • Om de beginsituatie in kaart te brengen kan je de GEZONDHEIDSMATRIX gebruiken. In deze matrix kan je alle acties rond alle onderwerpen van roken bundelen om een globaal overzicht te krijgen van jouw werking rond roken. Zo ontdek je rond welke strategieën en op welke niveaus er al veel gedaan wordt, en waar er nog hiaten zijn.
 • Tijdens het uitwerken en uitvoeren van de acties moet je rekening houden met enkele SUCCESFACTOREN. Zo wordt je kans op slagen veel groter!