Sinds 2016 wordt de elektronische sigaret met nicotine op de Belgische markt toegelaten, maar tot vandaag aarzelen veel rokers om ze te gebruiken. Wellicht omdat het beeld dat ze ervan hebben ronduit negatief is. 2 op 3 van hen denkt dat vapen minstens even schadelijk is als het roken van de klassieke tabakssigaret (een deel van hen denkt dus dat ze schadelijker is). Die perceptie is onjuist.

In juni 2022 verscheen een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad over de e-sigaret (het vorige dateert van 2015). Daarin staan conclusies en aanbevelingen over allerlei aspecten, uitgebreide info over de risico’s en opportuniteiten en een stand van zaken van de wetenschappelijke literatuur.

Hoog tijd voor correcte antwoorden op pertinente vragen: hoe schadelijk is de e-sigaret in vergelijking met de klassieke tabakssigaret? Kan ze rokers helpen bij het stoppen met roken? Hoe gebruiken onze jongeren ze? En is ze voor hen een opstapje naar gerookte tabak?

Interessante infobronnen die het wereldwijde debat over de e-sigaret en de focus op risico’s en op opportuniteiten (harm reduction) verhelderen: