Hoewel deze stap pas aan het einde van het proces aan bod komt, is het belangrijk om reeds bij het opstellen van het actieplan na te denken over de evaluatiemethode. Zo kan tijdens het proces zelf de juiste informatie verzameld worden. Gebruik het actieplan als houvast, want hierin noteerde je wie de evaluatie zal uitvoeren, hoe je dit zal doen, en hoe en wanneer erover gecommuniceerd zal worden. Evalueer het proces (hoe is de actie verlopen?) en het effect (heb je je doelstelling bereikt?). 

Grijp ook nog eens terug naar de beginsituatie en de gezondheidsmatrix. Wat is er veranderd, wat niet?