Het preventief gezondheidsbeleid staat niet op zichzelf, maar is een onderdeel van het interne kwaliteitsbeleid van de voorziening. Zorg- en welzijnsvoorzieningen dienen een kwaliteitsjaarplanning en -handboek op te maken. Hierin kan het thema opgenomen worden met bijhorende acties die zorgen voor verankering in de dagdagelijkse werking.

De werkgroep en werkgroepverantwoordelijke werken een aanpak voor diepere verankering en continuering van de acties in de voorziening uit. Een aantal vragen kunnen hierbij helpen, zoals: “Hoe zijn andere acties en processen verankerd geraakt? Is het nieuwe beleid een vast agendapunt op vergaderingen?” Ook de eerder geformuleerde visie kan in deze fase bijgewerkt of vervolledigd worden.