Na al dat bespreken en nadenken, is het nu tijd om écht in actie te schieten.

Actie dus!

De acties zijn in stap 4 bepaald en verantwoordelijkheden verdeeld. Nu kan de trekker alles en iedereen samenbrengen rond een concrete actie in de praktijk. Jullie actieplan is de wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt.

Enkele tips:

  • Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op de planning staat. Doe dit op de gepaste manieren: vergaderingen leven op van een duidelijke grafiek en tijdslijn, een fotocollage toont de bruisende acties, herinneringen ophalen doet terug verlangen, ... Vanuit positief geëvalueerde acties zal draagvlak groeien en is er mogelijk openheid voor bepaalde andere acties.
  • Mogelijk bots je op weerstand tijdens de uitvoering van een actie. Geef tijd en ruimte aan mensen met weerstand om hun bezorgdheden te communiceren. Probeer het gevoel achter de boodschap op te merken en te erkennen. Bekijk eventueel opnieuw stap 1 over bezorgdheden over een gezondheidsbeleid.

Bij het uitvoeren van acties is communicatie en samenwerking essentieel, het leiderschap om een geheel te vormen en uit te voeren is efficiënt.

Hulmiddelen om deze stap te doen slagen:

- Actieplan 8 B’s

Check of je deze stap goed doorlopen hebt:

  • Vonden er toegankelijke acties plaats?