Bewegen en minder zitten

Minder zitten, meer bewegen en de bewegingsdriehoek

Secundair onderwijs

Derde graad

Eindtermen

LO 15      De leerlingen ervaren duurzame bewegingsvreugde op basis van competente deelname aan verschillende bewegingsactiviteiten (3de graad, ASO/KSO/TSO/BSO).
LO 20      De leerlingen kunnen met betrekking tot "fitheid" hun eigen doelen bepalen (ASO/KSO/TSO/BSO).
LO 21      De leerlingen zijn bereid "bewegen" te integreren in hun levensstijl en zijn zich bewust van verschillende mogelijkheden hiervoor.

Leerdoelen

Kennis

  • Jongeren stellen een persoonlijk beweegplan op in functie van een gezonde mix van zitten, staan en bewegen.
  • Jongeren verklaren hoe grote levensveranderingen een effect hebben op zit- en beweeggewoontes (bv. overstap SO naar HO  of de arbeidsmarkt).

Vaardigheden en attitudes

  • Jongeren informeren bij of contacteren zelf betrouwbare instanties voor advies en hulp bij een gezonde, actieve levensstijl. 
  • Jongeren passen het principe van de 5 W’s toe om een beweegplan op te stellen (wat, waarom, wanneer, waar, met wie).
  • Jongeren passen hun persoonlijke beweegplan aan op grote levensveranderingen (overstap naar hoger onderwijs, arbeidsmarkt, gezin).