E-sigaret: de Hoge Gezondheidsraad komt met nieuw advies

28.06.2022

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft een nieuw advies klaar over de e-sigaret, met daarin twee kernboodschappen. Niet-rokers, waaronder zeker de jongeren, wordt afgeraden om te vapen, want de e-sigaret is niet zonder risico's en potentieel schadelijk. Maar voor rokers is ze een beter alternatief dan roken en kan ze als rookstopmiddel gebruikt worden, onder meer binnen een rookstopbeleid gericht op kwetsbare groepen (en horen niet alle rokers daar vandaag bij?).

Rokers beter informeren

De inschatting van de HGR, maar ook van het gros van gezondheidsinstituten wereldwijd, is dat de e-sigaret een substantieel lager risico heeft dan gerookte tabak. Waarom? Omdat er geen tabak verbrand wordt. Toch is de perceptie van de e-sigaret bij Belgische rokers vandaag compleet fout. Twee op drie van hen gelooft onterecht dat de e-sigaret even schadelijk of zelfs schadelijker is dan de tabakssigaret. De HGR dringt daarom aan om Belgische rokers beter te informeren dan vandaag gebeurt. 

Stefaan

“Gezond Leven werkte de voorbij twee jaar hard mee aan dit complexe dossier. We gaven duiding bij de wereldwijde ontwikkelingen en polarisatie en zorgden er mee voor dat de bestaande wetenschappelijke onderbouwing voor de opportuniteiten in het advies zit." 

Stefaan Hendrickx, expert tabak bij Gezond Leven & de Hoge Gezondheidsraad

Opportuniteiten en oplossingen  

Gezond Leven is blij met dit genuanceerde advies dat zowel de opportuniteiten voor rokers benoemt als oplossingen voorstelt om de risico's te verminderen en aan te pakken. De boodschap aan de roker die overschakelt naar vapen blijft wel: stop beter ook met vapen op termijn. Tenzij dat betekent dat hij of zij terug begint te roken.

De HGR beklemtoont ook dat een risicogerelateerd beleid aangewezen is. Zowel nicotine- als tabaksgebruik moeten ontmoedigd worden, maar tabak méér dan nicotine, omdat er een essentieel onderscheid is tussen de twee. "Het is ook nodig om een onderscheid te maken tussen tabak, die gerookt en verbrand wordt, en nicotine. Het overgrote deel van de risico's van tabak roken is niet te wijten aan de nicotine zelf, maar vele rokers en ex-rokers denken verkeerdelijk dat enkel/vooral nicotine verantwoordelijk is voor de tabaksgerelateerde kankers en ernstige cardiovasculaire pathologie." (p. 7 van het advies).

Er is dus een rangorde: het lagererisicoproduct (e-sigaret) moet minder streng gereguleerd worden dan het product dat veel schadelijker is (klassieke tabakssigaret). Daarbij is het belangrijk dat het ontmoedigen van zowel roken als vapen niet mag betekenen dat de belangrijkste doelstelling uit het oog wordt verloren. De strijd tegen tabak en het verminderen van de prevalentie van roken blijven immers de grootste prioriteit.