Vlaams Instituut Gezond Leven juicht invoering gezondheidslabel 'Nutri-Score' toe

23.08.2018

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block voert de Nutri-Score in. Het is het eerste gezondheidslabel op voedselverpakkingen waarvoor wetenschappelijk bewijs is dat het consumenten helpt om gezondere voeding te kopen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven juicht deze beslissing sterk toe. "Een belangrijke volgende stap is de consument met een campagne goed te informeren over hoe deze Nutri-Score werkt.”

Eerder al liet het Vlaams Instituut Gezond Leven weten voorstander te zijn van de invoering van een uniform gezondheidslabel door de federale overheid, die de voedingsindustrie vrijwillig kan gebruiken. Verplichten kan immers niet op basis van de Europese wetgeving. 

Nutri-Score

Lange tijd was het onduidelijk of gezondheidslabels op voedselverpakkingen mensen effectief aanzetten om gezonder te consumeren. Na de invoering van de Nutri-Score vorig jaar in Frankrijk blijken de eerste praktijkresultaten echter positief: mensen kopen gezonder. Daarom is het Vlaams Instituut Gezond Leven voorstander van dat label. 

Opvolgen en bijsturen

Toch blijft het belangrijk dat de effecten van een gezondheidslabel op het koop- en eetgedrag van de Vlaming opgevolgd en geëvalueerd worden. 

"Hoewel de eerste onderzoeken in Frankrijk positief zijn, moeten we er vooral op toezien dat er geen onverwachte neveneffecten op lange termijn opduiken. Als dit het geval is, moeten we het Nutri-Score systeem kunnen bijsturen."

Sensibilisatiecampagne

Daarnaast is het belangrijk de consument via een sensibilisatiecampagne goed te informeren over hoe hij het label precies moet interpreteren. 

“Dat verhoogt immers de kans dat de consument gezonder koopt.”

Breder gezondheidsbeleid

Ook pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven ervoor om de introductie van een voedingslabel te kaderen in een breder gezondheidsbeleid, waarin ook nog heel wat andere effectieve maatregelen worden genomen. 

“Een voedingslabel alleen zal de obesitasepidemie niet indijken. Ook andere maatregelen zijn belangrijk. In die zin pleit het Vlaams Instituut Gezond Leven onder meer voor gezonde drankautomaten op school, een taks op ongezonde voeding en een verbod op reclame voor ongezonde voeding gericht op kinderen.”