De organisatie van bewegingsactiviteiten (spelen, sport...) tijdens de middag, een bewegingsvriendelijke speelplaats, een les rond de bewegingsdriehoek, verplaatsingen en uitstappen te voet of met de fiets, … het zijn één voor één waardevolle voorbeelden die een plaats kunnen krijgen in het bewegingsbeleid van jouw school. Maar wat is dat eigenlijk een bewegingsbeleid op school?

Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven rond beweging, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid?

Gezonde School helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties rond beweging naar een samenhangend bewegingsbeleid, rekening houden met een aantal succesfactoren.

Ga nu aan de slag!

Gezonde School biedt drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op beweging:

Gezonde school zal verder werken aan de vertaling en invulling van deze instrumenten naar een bewegingsbeleid op school.  

Op zoek naar materialen over de bewegingsdriehoek?

In een ‘gezonde mix’ wissel je zitten, staan en bewegen af, elke dag. Hoe je dat het best aanpakt, geeft de bewegingsdriehoek je heel helder weer. De bewegingsdriehoek vormt de basis voor educatie rond beweging op school en is dus een belangrijk onderdeel van het bewegingsbeleid.

Wil je een les rond beweging geven in het secundair onderwijs?

De informatiedossiers willen de belangrijkste vragen van leerkrachten over beweging en (te) lang stilzitten beantwoorden. Het informatiedossier is een informatiebron en een houvast, maar reikt ook ideeën en tips aan om je op weg te helpen en te inspireren om zelf aan de slag te gaan. Met behulp van dit dossier kan je zelf een concreet lesplan opstellen, aangepast aan de voorkennis, het doel, de interesse en de beschikbare tijd.

Beschikbare informatiedossiers:

Op zoek naar ondersteuning voor het proces op school?

Op zoek naar meer inspiratie?