Ondersteun je medewerkers met een gezondheidsprobleem dat te maken heeft met lang stilzitten, en verwijs hen, indien nodig, tijdig door naar externe professionals.

Wat hebben je medewerkers met een schermgerelateerde verslaving, een lichamelijke beperking, overgewicht of medische problemen nodig om optimaal te kunnen functioneren? Welke begeleiding kan je vanuit de onderneming bieden om bijvoorbeeld te wisselwerken (elk half uur even rechtstaan)? Zijn er trajecten vanuit de hr-dienst die ondersteuning kunnen bieden? En hoe kan je preventiediensten betrekken?

Inspelen op noden

Intensieve trajecten gericht op (vroeg)detectie, (vroeg)interventie en gerichte doorverwijzing kunnen mensen met specifieke noden stimuleren en ondersteunen om op een gepaste manier lang stilzitten te beperken en onderbreken. 

Persoonlijke begeleidingstrajecten

Persoonlijke begeleidingstrajecten zijn trajecten waarin een professional (bv. een opgeleide beweegcoach) die training gekregen heeft in motiverende gespreksvoering, informatie en tips geeft over gezondheid en lang stilzitten op de werkvloer.

Medewerkers krijgen binnen een begeleidingstraject informatie over de voordelen van minder lang stilzitten op de werkplaats, de methodes om tot gedragsverandering te komen, de bepaling van persoonlijke doelen, een correcte lichaamshouding, de planning van zitonderbrekingen en omgaan met werkgerelateerde stress. 

Begeleidingstrajecten kunnen ook telefonisch of face to face gebeuren.

Wil je medewerkers helpen om zelf een persoonlijk beweegplan op te stellen? Hou dan rekening met onze beweegtips.

Bewegen Op Verwijzing

Is het (nog) niet mogelijk om begeleidingstrajecten intern te organiseren? 

Dan kunnen je medewerkers ook terecht bij een erkende en professionele Bewegen op Verwijzing-coach. Wil je medewerkers aanraden om naar een coach te gaan? Geef hen dan een persoonlijke brief mee die ze aan hun huisarts kunnen geven. Check de pagina Hoe motiveren tot meer bewegen? voor meer informatie. De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel van de coaching van je medewerkers.

Als je naast zorg en begeleiding ook educatie, omgevingsinterventies en afspraken en regels  integreert, kom je gegarandeerd tot een evenwichtige mix van acties en een fantastisch beleid rond minder lang stilzitten.