Het doel van Bewegen Op Verwijzing is om inactieve personen in beweging te krijgen. Niet voor heel even, maar voor de rest van hun leven. Daarom hebben we een open of laagdrempelig beweegaanbod nodig.

Interpreteer dat beweegaanbod heel ruim: het zijn álle mogelijke kansen om te bewegen. Ook voordelige fietsdeelsystemen of tuinierprojecten vallen hieronder. En natuurlijk het aanbod van de lokale sportverenigingen.

4 Contexten Bsg Website

Beweegaanbod voor iedereen

Het beweegaanbod in je buurt moet inclusief zijn, dus voor iedereen. Bied geen programma aan dat alleen gericht is op een specifieke doelgroep. Integendeel: zorg er net voor dat ook zij terechtkunnen in het bestaande sportaanbod.

Wil jij iemand aanraden om naar een Bewegen Op Verwijzing-coach te gaan?

Geef hen een persoonlijke brief mee die ze aan hun zorgverlener kunnen afgeven.

Acht b's: voorwaarden voor succes

Waaraan moet het beweegaanbod voldoen? Na het testproject in Leuven formuleerden we acht cruciale voorwaarden:

 • bruikbaarheid
 • betaalbaarheid
 • bereikbaarheid
 • beschikbaarheid
 • begrijpbaarheid
 • bekendheid
 • betrouwbaarheid
 • begrip

Activiteiten die aan die voorwaarden voldoen, zijn toegankelijk voor iedereen. Zo stimuleer je mensen om meer te bewegen en gezonder te leven.

Bruikbaarheid

Beweging doet iets met een mens. Het maakt hem gelukkiger, bevordert sociaal contact en heeft een effect op zijn gezondheid. Zo wordt bewegen een leuke tijdsbesteding in plaats van een lastige opdracht, en houden mensen het veel langer vol.

Hoe verlaag je de drempel?

 • Zet plezier centraal.
 • Stel mensen gerust.
 • Speel in op groepsdynamiek.
 • Hou rekening met verschillende religies. Zo zwemmen veel moslima’s niet in badpak samen meet mannen.
 • Vraag waarom de deelnemers meedoen en stem je aanbod daarop af.
 • Geef je deelnemers voldoende inspraak in het sportaanbod.
 • Creëer een veilige omgeving, zeker voor mensen die geen Nederlands spreken, bang zijn voor het onbekende of moeite hebben met sociaal contact. Of een negatief zelfbeeld hebben, zich schamen of zich minderwaardig voelen.

Betaalbaarheid

Bewegen moet financieel haalbaar zijn. Hoe maak je je beweegaanbod betaalbaar voor iedereen?

 • Pols bij kwetsbare groepen welke prijs acceptabel is en pas je lidgeld daaraan aan.
 • Maak een flexibele betaling mogelijk, bijvoorbeeld in schijven of per beurt.
 • Geef informatie over subsidies zoals de sportcheque, UiTPAS en over subsidies van de mutualiteit en de derdebetalersregeling voor fietsdelen.
 • Bied zelf kortingen aan.
 • Hou de sportuitrusting betaalbaar of stel materiaal ter beschikking.
 • Maak afspraken over andere kosten, zoals verplaatsingen en traktaties bij een verjaardag of overwinning.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid gaat over de nabijheid, de toegankelijkheid voor mensen met een beperking én de veiligheid. Hoe maak je je beweegaanbod bereikbaar voor iedereen?

 • Organiseer je beweegaanbod in de buurt, op wandel- of fietsafstand.
 • Zorg dat je ook veilig bereikbaar bent met het openbaar vervoer. Of organiseer carpooling.
 • Bied beweging aan op verschillende tijdstippen.
 • Organiseer vervoer bij activiteiten en wedstrijden op verplaatsing.
 • Wijs deelnemers de weg met duidelijke signalisatie.
 • Word actief in buurten met veel kwetsbare groepen.
 • Zorg voor een veilige en neutrale omgeving waarin iedereen zich gerust voelt.

Beschikbaarheid

Heet iedereen van harte welkom. Hoe?

 • Bied ook beweging aan voor beginners.
 • Geef complimenten als het goed gaat.
 • Bied gezonde sport aan – van recreatief tot competitief.
 • Sluit geen mensen uit op basis van taal, religie of geslacht.
 • Maak lid worden zo eenvoudig mogelijk – met een minimum aan papierwerk.
 • Help bij de inschrijving, zoals formulieren invullen of een tegemoetkoming aanvragen.
 • Vermijd wachtlijsten voor deelname.
 • Maak het lidmaatschap vrijblijvend, niet verplicht.
 • Voorzie kinderopvang voor jonge ouders.
 • Trek enthousiaste, open en betrokken lesgevers aan, die vertrouwen geven aan álle deelnemers. Ze praten met alle deelnemers, lezen vlot lichaamstaal en stralen vertrouwen uit.

Begrijpbaarheid

Communiceer helder over je organisatie, aanbod en eventuele ongeschreven regels. Zo is iedereen meteen mee. Ga daarbij níét uit van parate kennis. Ook ouderen, mensen met een taalachterstand of een beperking moeten alles kunnen begrijpen.

 • Sta open voor andere culturen.
 • Gebruik heldere taal zonder jargon.
 • Maak gebruik van pictogrammen om afspraken duidelijk te maken.
 • Voorzie ook informatie in andere talen.
 • Duid een contactpersoon aan voor meer informatie.
 • Geef duidelijk aan waar de activiteiten plaatsvinden.
 • Kondig speciale activiteiten tijdig en verstaanbaar aan, zoals de jaarlijkse spaghettiavond.
 • Maak het beweegaanbod logisch, zoals het programma en de uurroosters.
 • Bespreek eventuele ongeschreven regels bij de eerste ontmoeting

Bekendheid

Breng je aanbod overal en bij iedereen onder de aandacht.

 • Promoot je aanbod bij kwetsbare groepen en herhaal regelmatig.
 • Gebruik communicatiekanalen die de kwetsbare doelgroepen bereiken.
 • Informeer organisaties en vertrouwenspersonen die werken met kwetsbare groepen.
 • Breng zorgverleners op de hoogte van je organisatie en je activiteiten, zodat zij naar jou kunnen doorverwijzen.
 • Combineer flyers altijd met mond-tot-mondreclame. Werk samen met vertrouwenspersonen om je aanbod bekend te maken bij kwetsbare doelgroepen.
 • Kondig je beweegaanbod aan op plaatsen waar kwetsbare doelgroepen komen.

Betrouwbaarheid

Het is belangrijk dat deelnemers zich goed voelen, dat ze zichzelf kunnen zijn en worden aanvaard door de hele groep. Hoe verhoog je het vertrouwen?

 • Stimuleer openheid in de groep.
 • Geef deelnemers een warme verwelkoming.
 • Zorg ervoor dat de lesgever de vaste vertrouwensfiguur is.
 • Leg de nadruk op het recreatieve en ludieke karakter van de sportactiviteit.
 • Duid peters en meters aan om de nieuwkomers te begeleiden.

Begrip

Om de nieuwkomers warm te ontvangen, zijn een open geest en een positieve ingesteldheid een must. Dat respect komt zowel van jou als van de andere deelnemers.

 • Heb aandacht voor culturele gevoeligheden, zoals het dragen van een hoofddoek.
 • Help stereotypen en vooroordelen de wereld uit.
 • Wees nieuwsgierig naar de leefwereld van anderen en leef je in.