Als je de beginsituatie in kaart hebt gebracht, heb je nu waarschijnlijk een hele waslijst aan werkpunten. Maar let op: probeer niet alles in één keer aan te pakken, want dan zie je binnen de kortste keren het bos door de bomen niet meer.

Ga daarom eerst na wat de prioriteiten zijn. Die gebruik je om realistische doelstellingen te formuleren. Neem de doelstellingen zeker op in de meerjarenplanning van je lokaal bestuur en gebruik ze om achteraf je inspanningen te evalueren en bij te sturen.  

Wat levert deze stap op?

Deze stap helpt je op twee manieren vooruit:

  • Op basis van de gekozen prioriteiten kun je duidelijke doelstellingen voor de komende jaren formuleren.
  • Die doelstellingen neem je bij voorkeur op in de meerjarenplanning of in de jaarlijkse beleidsnota van het lokaal bestuur (zie stap 6 ‘veranker in het beleid). 

Een beetje inspiratie …

Benieuwd wat zulke doelstellingen zoal inhouden? Deze fiches uit 2012 geven heel wat voorbeelden van beleidsdoelstellingen en bijbehorende acties rond verschillende gezondheidsthema’s.