Als je een actie hebt uitgevoerd, is het ontzettend belangrijk om haar grondig te evalueren. Daar haal je namelijk drie grote voordelen uit:

  • Je ziet welke acties werken en welk effect ze hebben.
  • Je ontdekt wat niet werkt en je dus beter niet herhaalt in de toekomst.
  • Je weet perfect hoe je je acties moet bijsturen en nog sterker kunt maken.

Wat levert deze stap op?

Je krijgt een overzicht over de doelstellingen en acties die wel of niet gerealiseerd zijn en weet perfect hoe dat komt.

Aan de slag!

Je voert de evaluatie het best uit vanuit twee invalshoeken:
  • Effectevaluatie: wat is het totale bereik van de actie? Welke doelgroepen heb je aangesproken? Welke impact heb je op het gezond gedrag van je inwoners gehad?
  • Procesevaluatie: wat heb je geleerd uit deze actie? Is alles volgens plan verlopen? Waar zaten de valkuilen?

Leermoment

Bij alle vorige stappen houd je het best de evaluatie van de acties al in het achterhoofd. Noteer bijvoorbeeld nauwkeurig hoeveel deelnemers er aan elke actie hebben deelgenomen. Want hoe beter je de acties kunt evalueren, hoe meer je eruit leert. 

De leerpunten uit de evaluatie gebruik je voor het toekomstige gezondheidsbeleid en vormen de basis voor adviezen voor andere beleidsniveaus. Maar ook voor de uitvoerende partners en voor de inwoners zelf is het motiverend om de resultaten van projecten onder ogen te krijgen. Vergeet hier dus zeker niet uitgebreid over te communiceren.